Teleședință la CJ pentru modificarea regulamentului de funcționare

Consiliul Județean (CJ) Botoșani și-a desfășurată astăzi prima ședință în sistem teleconferință. Este vorba de o ședință extraordinară în care CJ și-a modificat regulamentul, în sensul ca toate ședințele să poată fi ținute și în sistem de teleconferință în condițiile extreme. Astfel, s-a adăugat prevederea ca „în situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor județeni la locul desfășurării ședințelor consiliului județean, şedinţele consiliului județean sau ale comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului județean cu majoritate simplă”.
În acest caz, dispoziția de convocare a ședinței și proiectele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresele de e-mail comunicate de consilierii județeni. Cei care nu au e-mail, transmiterea materialelor de ședință se va face prin alte mijloace electronice comunicate de către consilierii respectivi. Convocare a ședinței și proiectele înscrise pe ordinea de zi se vor publica și vor putea fi accesate pe site-ul CJ.

De asemenea, și ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura prin mijloace electronic, iar rezultatul votului/avizul va fi transmis, de către președintele comisiei de specialitate sau secretarul acesteia, anterior desfășurării ședinței CJ, prin mijloace electronice, secretarului general al județului, care asigură transmiterea acestuia către consilierii județeni și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi.
De asemenea, a fost votată și modalitatea de desfășurare efectivă a ședinței propriu-zise, în sensul că, la data și ora la care a fost stabilită ședința, consilierii județeni trebuie să-și deschidă „mijloacele tehnice de comunicarea electronică în vederea confirmării prezenței”. Imediat, secretarul general al județului va face apelul nominal, după care va comunica președintelui CJ dacă există cvorum pentru ședință. „Ordinea de zi și proiectele de hotărâri se adoptă cu votul deschis al consilierilor județeni care se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele consiliului județean, sau prin vot electronic, în funcție de mijloacele tehnice de desfășurare a ședinței”, se mai arată în regulament. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general în procesul verbal al ședinței, care va fi înregistrată dacă mijloacele tehnice vor permite aceste lucru.

 

Deja ai votat!