NOVA APASERV ia noi măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19

Operatorul de apă  prelungeste suspendarea comunicată  începând cu data de 12.03.2020 până la ieșirea din starea de urgență decretată a activităţilor de relaţii cu publicul care implică constatări/verificări la domiciliul clienţilor, respectiv:

  • Citirea semestrială a contoarelor din condominii cu precizarea că facturarea consumului se va face în baza  indexurilor declarate de către clienţi telefonic sau on-line iar în lipsa acestora, facturarea se va face din oficiu.
  • Primirea cererilor de citiri în condominii la ghişeul Relatii cu Publicul, acestea putând fi transmise on- line. Eventualele recalculări se vor efectua în condiţiile transmiterii  ataşat la cerere,  a fotografiilor contoarelor din care să se observe în clar seria contorului, sigiliul aplicat şi indexul acestuia .
  • Programările pentru verificarea metrologică periodică a contoarelor din apartamente, pentru clarificări clienţii fiind rugaţi să se adreseze on-line .

De asemenea operatorul sistează pe aceeaşi perioadă audienţele şi activitatea de relaţii cu publicul din cadrul compartimentului de Recuperări Creanţe, clienţii fiind rugaţi să ne contacteze on-line, având la dispoziţie pagina de internet www.apabotosani.ro.,  şi adresele de e-mail nova@apabotosani.ro şi   relatii@apabotosani.ro.

Director General,                                                                     Director Economic,

cs. jr. Petru-Albert Tanasă                                                 ec. Marcela-Daniela Jîtaraşu

Deja ai votat!