Anunţ Consiliul Local Botoşani

0

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

Data  anunţului:  06.04.2020

consultarea asupra propunerilor

PLAN URBANISTIC DE DETALIU:

Construire spălătorie auto

TEREN: str. Calea Națională nr. 1, CF/NC nr. 61579

Inițiator: S.C. Pro-Go-Ameli-Savara S.R.L.

Elaborator: SC Arhi Design Center SRL, urb. arh. Tulbure M.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, CENTRU INFORMARE CETĂŢENI PIAŢA REVOLUŢIEI NR.1, BOTOŞANI, telefon 0331711740, e-mail urbanism@primăriabt.ro în perioada 06.04.2020-16.04.2020

Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat publicului în max. 10 zile de la data ultimului anunţ -16.04.2020 prin:

AFIŞAREA PE  PAGINA DE INTERNET A PRIMĂRIEI “PLANURI URBANISTICE”

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:

Alexandru Agavriloae  – inspector în cadrul Instituţiei Arhitect Şef- Serviciul Urbanism şi Autorizări în construcţii din STR.CALEA NAŢIONALĂ NR.101 (FOSTA CASA CĂRŢII), telefon 0372316762, e-mail urbanism@primariabt.ro

+2 -0
se încarcă...