Decizii ministeriale importante pentru elevi, cadre didactice şi părinţi

0

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a anunţat măsurile luate cu privire la anul școlar 2019-2020. Astfel, s-a decis ca programa din semestrul al II-lea care nu a fost parcursă după data de 11 martie ( data la care au fost suspendate cursurile – n.r.) va fi abordată în anul școlar următor, după ghiduri metodologice elaborate de minister, pentru fiecare disciplină.

Elevii nu vor da teze în acest semestru, iar mediile vor fi încheiate cu minim două calificative/note. Pentru situații excepționale, Ministerul Educaţiei a prevăzut mai multe scenarii, iar pentru fiecare tip de învățământ (vocațional, special, profesional) vor fi comunicate modalități de încheiere a situației.

Înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță pot fi realizate online, după un calendar stabilit de minister. Totodată, evaluarea psihosomatică a copiilor, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare,  va fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere a părinților/tutorilor legali instituiți și recomandarea eliberată de grădinița pe care au frecventat-o.

„Pentru asigurarea accesului egal la educaţie pentru preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, profesorii itineranţi şi de sprijin vor continua adaptarea curriculară a conţinuturilor, realizarea materialelor didactice, instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, precum şi monitorizarea aplicării programelor curriculare adaptate, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, pentru punerea în aplicare a planului de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat”, se arată într-un comunicat de presă.

Detaliile cu privire la desfășurarea examenelor naționale și a admiterii în învățământul liceal și profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei. Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind siguranța elevilor și a cadrelor didactice la desfășurarea probelor.

Examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru nivelurile 3, 4 şi 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, pentru învățământul vocațional, profesional și profesional dual, precum și cele din învățământul postliceal vor fi realizate numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată, în conformitate cu metodologiile aferente fiecărui tip de certificare a competențelor.

Examenul de titularizare și pentru definitivare în învățământ, precum și pentru obținerea gradelor didactice se vor organiza după un calendar comunicat de MEC.

Deja ai votat!
se încarcă...