ANUNȚ CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

Data  anunţului:  30.04.2020

CONSULTAREA ASUPRA

Intenției de elaborare – obținere aviz de oportunite pentru

PLAN URBANISTIC ZONAL + RLUCONSTRUIRE SEDIU SOCIETATE, LOCUINȚE DE SERVICIU ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

TEREN: str. Bucovina nr. 48B nr. CAD/CF 62438

Initiator : Dumbrăvanu I.

Elaborator: S.C. Casa Chiriac S.R.L.

Coordonator de urbanism :   urb. arh. Botez D. O.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI asupra documentelor expuse pe site-ul Primăriei Municipiului Botoșani, secțiunea Planuri Urbanistice, la adresa https://www.primariabt.ro/index.php?load=urbanism și la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, Direcția de Urbanism, Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții, telefon 0372316762, e-mail urbanism@primăriabt.ro, în perioada 30.04.2020 – 09.05.2020

Informarea generală a publicului cu privire la intențiile de elaborare PUZ + RLU, transpuse în documentație, se face simultan prin următoarele metode: a) presa locală; b) anunțuri afișate la sediul autorității publice și la parcela studiată, accesibile tuturor cetățenilor; c) anunț publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Botoșani, secțiunea Planuri Urbanistice, d) anunț postat pe pagina de Facebook a primăriei.

Observaţiile transmise vor fi înaintate spre analiză Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:

arh. Alexandru Agavriloae – consilier în cadrul Instituţiei Arhitect Şef- Serviciul Urbanism şi Autorizări în construcţii din STR.CALEA NAŢIONALĂ NR.101 (FOSTA CASA CĂRŢII), telefon 0372316762, e-mail alexandru.agavriloae@primariabt.ro

Deja ai votat!