Crescătorii de albine sunt aşteptaţi la APIA cu cererile pentru subvenţii

Două tipuri de cerere vor trebui să depună în următoarea perioadă apicultorii din Botoşani pentru a beneficia de subvenţia oferită prin APIA. Cererile de intenție, însoțite de documentele justificative trebuie depuse până pe 26 mai 2020, iar cererile de plată se vor depune până la termenul limită de 1 august 2020.

Atât solicitanții forme asociative apicole legal constituite, precum și apicultorii individuali vor trebui să transmită cererile prin intermediul  mijloacelor electronice, la  APIA Centrul  judeţean Botosani şi e important de ştiut că Numai solicitanţii care vor depune cererea de intenție au dreptul să depună cererea de plată prin care se va solicită sprijin pentru acelaşi produs/produse din cererea de intenţie.

Formularul cererii de intenţie, împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea Programului Naţional Apicol, se regăsesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Botosani, informează, printr-un comuicat de presă, că a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 06 mai 2020, Hotărârea Guvernului nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

Valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel:

Reglementările nou introduse faţă de programele anterioare includ finanţarea măsurilor de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate, măsurilor de promovare a apiculturii şi a produselor apicole şi cele privind achiziţia echipamentelor de procesare a cerii şi ambalare a mierii. Pentru acţiunea raționalizarea transhumanței / stupăritului pastoral-achiziţionarea de accesorii apicole a fost aprobată achiziţia uneltelor apicole şi echipamentelor de protecţie precum şi mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie şi de încărcare-descărcare a stupilor necesare pentru deplasarea în pastoral. Ttodat, se permite decotarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în vederea atestării calităţii mierii în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor apicole şi unei mai bune valorificări a acestora pe piaţă.

De asemenea, pe lângă acţiunile nou introduse, au fost reglementate beneficiarii, solicitanţii şi condiţiile de eligibilitate pentru fiecare acţiune în parte precum şi modalitatea de accesare şi de decontare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional Apicol.

Program Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar.

 

Deja ai votat!