ANUNŢ CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI

0

Data  anunţului:  08.05.2020
CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
“CONSTRUIRE LOCUINŢE ÎNŞIRUITE P+M“
CF/NC 65104, str. Tudor Vladimirescu nr. 85

Iniţiator: ZOSIN ANCA TEODORA
Proiectant general: S.C. PROEICT BOTOŞANI S.R.L.Coordonator de urbanism: Arh. Mihai G. Tulbure
Proiectat: Ard. Sorina Tulbure
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Botoșani, CENTRU INFORMARE CETĂŢENI, Piaţa Revoluţiei nr. 1, Botoşani, elefon 0331711740, e-mail: urbanism@primăriabt.ro, în perioada 08.05.2020 – 22.05.2020 (15 zile calendaristice).
După expirarea acestei perioade, în maxim 15 zile, publicul va fi informat cu privire la rezultatele informării şi consultării publicului, a observaţiilor şi sugestiilor acestora şi a răspunsului argumentat şi motivat a iniţiatorului documentaţiei prin:
AFIŞAREA PE PAGINA DE INTERNET A PRIMĂRIEI „PLANURI URBANISTICE“

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Arh. Partenie Lăcrămioara – inspector de specialitate în cadrul instituţiei Arhitect şef Serviciul Urbanism şi AUtorizări în construcţii din Str. Calea Naţională nr. 101 (fosta Casa Cărţii), telefon 0372316761, e-mail: urbanism@primăriabt.ro.

Deja ai votat!
se încarcă...