ANUNŢ CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI

0

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

Data  anunţului:  08.05.2020

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII

PLAN URBANISTIC DE DETALIU:

construire locuință P+M”

TEREN, str. Hatman Arbore nr. 31

înscris în Cartea Funciară: CF/NC 63851,

Initiator: persoane fizice/juridice,  

Elaborator: S.C. General Proiect Management S.R.L.,

coordonator proiect: URB. cond. arh. Eusebie LATIS

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, CENTRU INFORMARE CETĂŢENI PIAŢA REVOLUŢIEI NR.1, BOTOŞANI, telefon 0331711740, e-mail urbanism@primăriabt.ro în perioada 08.05.2020-18.05.2020

Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat publicului în max. 10 zile de la data ultimului anunţ -08.05.2020 prin:

AFIŞAREA PE PAGINA DE INTERNET A PRIMĂRIEI “PLANURI URBANISTICE”

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:

Arh. Lăcrămioara Partenie – inspector de zonă în cadrul Instituţiei Arhitect Şef- Serviciul Urbanism şi Autorizări în construcţii din STR.CALEA NAŢIONALĂ NR.101 (FOSTA CASA CĂRŢII), telefon 0372316762, e-mail urbanism@primariabt.ro

Deja ai votat!
se încarcă...