În plină pandemie Spitalul de Recuperare a fost acreditat

Implicat în plin scandal al transferului de pacienţi covid19 de la Spitalul Judeţean, Spitalul de Recuperare Sfântul Gheorghe este primul care a obţinut acreditarea din partea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS).

Unitatea sanitară a fost evaluată la începutul acestui an şi a primit, din partea insituţiei conduse de Vasile Cepoi acreditarea pentru următorii cinci ani. Conform ordinului emis de ANMCS, Spitalul de Recuperare „se încadrează în categoria a II-a de acreditare <>”. „A fost un efort susţinut, depus de întreg personalul unităţii, punctajul final fiind de 91,29 puncte, iar pe această cale doresc să îi felicit şi să le mulţumesc colegilor”, a precizat Gabriela Varzari, managerul Spitalului de Recuperare Botoşani.

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.

ANMCS se ocupă cu acreditarea unităţilor sanitare, acestea fiind stabilite cu consultarea Ministerului Sănătătii. Ca unităţi sanitare sunt definite, potrivit HG 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, entităţile cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenţei medicale, la orice nivel al acesteia: asistenţă medicală primară/medicină de familie, asistenţă medicală ambulatorie, asistenţă medicală spitalicească, indiferent de forma de proprietate. Acreditarea se acordă pe o perioadă de 5 ani, după care respectiva unitate trebuie sa se reacrediteze.

Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare

ANMCS este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Deja ai votat!