Astăzi – Sfânta Lidia, prima creştină din Europa

Astăzi, 20 mai, este cinstită Sfânta Lidia, prima creștină din Europa, primul membru al Primei Biserici Creștine din Grecia.

Sfântul Apostol Pavel a visat într-o noapte un bărbat care i-a spus „treci în Macedonia şi ne ajută”. Considerând această vedere glasul lui Dumnezeu, Sfântul Pavel a decis să treacă în cealaltă parte a Europei, în estul Macedoniei, în Filipi, împreună cu Timotei, Sila și Luca.

A debarcat în Neapoli (astăzi Kavala) și de acolo a plecat spre Filipi. Lângă Filipi, în apropiere de malurile râului Zygaktis, era locul de rugăciune evreiesc. Sfântul Pavel a întâlnit câteva femei adunate adunate la râu şi acolo a propovăduit pentru prima dată în Europa Cuvântul Evangheliei Domnului.

Femeile au ascultat cu evlavie cuvintele necunoscutului iudeu. Cea mai entuziasmată a fost Lidia, o femeie vânzătoare de purpură (substanţă colorantă de culoare roşie închisă, obţinută din sucul unor scoici, substanţă care se folosea la vopsirea stofelor din care se confecţionau haine foarte scumpe, în general, purtate de împăraţi şi demnitari – n.r.), din cetatea Tiatirelor. Ea cunoscuse legea lui Israel care aprinsese în sufletul ei setea de al căuta pe Mesia și auzea acum pentru prima dată pe Apostolul Pavel vorbind despre Răscumpărătorul lumii. Lidia a îmbrățișat noua învățătură, a crezut în Hristos și a mărturisit că și ea vrea să devină creștină.

Sfântul Apostol Pavel și-a încheiat activitatea misionară, iar în apele râului Zygaktis a botezat-o pe Lidia. Inima ei s-a umplut  de sentimente de recunoștință și mulțumire față de cei care i-au deschis ochii sufletului și invitându-i în casa sa a cerut să-i găzduiască, zicând: „De m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi”.

Înflăcărarea Lidiei, exemplul ei, dragostea ei curată față de Dumnezeu au fost mărturia necesară, care a condus întreaga ei familie la credință. Dragostea pentru misiunea creștină la neamuri are ca punct de plecare dragostea pentru Hristos, în a Cărui Persoană întâlnim pe membrii familiei noastre, pe vecini, pe oamenii cu care ne vedem des în viața de zi cu zi și, mai apoi, pe oamenii de pretutindeni. Sfânta Lidia este simbol al tuturor femeilor ce vor aduce şi vor întreţine între pereţii casei flacăra credinţei în Hristos.

Pe locul locul botezului Lidiei, aflat pe malul râului Zigaktis, s-a ridicat o bisericuță, asemănătoare cu bazilicile paleocreștine din Filippi. Biserica Ortodoxă a cinsteşte pe Sfânta

Deja ai votat!