Din Patrimoniul Memorialului Ipotești – fragmente din scrisoarea lui N. Densușianu

În numerele 1 și 2 din 1900, revista Familia – în care debutase Eminescu – publica textul conferinței Din junețea lui Eminescu, „cetit în adunarea generală din Seliște a Societății pentru fond de teatru român”. Semnatarul textului și conferențiarul era Petra Petrescu, autor de lucrări de economie, publicist și traducător, student la Blaj în timpul când Eminescu venise să-și continue studiile aici. Autorul, așa cum precizează în preambulul textului, avea intenția de a aduna scrieri despre Eminescu încă de prin 1891, când le scrisese „conșcolarilor” să vadă „ce-și aduc și ei aminte de pe atunci”. Răspunsurile pe care le-a primit le-a inserat în textul conferinței, structurată – și datorită inserărilor – în trei părți: amintirile autorului însuși; textul scrisorii lui Grigore Dragoș (un „conșcolar” al autorului, „cel mai vârstnic din clasă și mai copt la minte”) – publicate în nr. 1 al revistei –, și scrisoarea lui Nicolae Densușianu – apărută în nr. 2. Posibil, de aici, textul lui N. Densușianu a fost preluat în volumele de amintiri, prin care a devenit cunoscut.

Scrisoarea lui Nicolae Densușianu era datată cu 7 februarie 1892, iar autorul rememora întâlnirea sa cu Eminescu, care se întâmplase, probabil, cu mai mult de 25 de ani în urmă. Densușianu era student în drept la Sibiu, Eminescu venea de la Blaj. Cei doi nu se întâlniseră până atunci, dar – scrie N. Densușianu – se cunoșteau „din Familia amândoi”. Este cunoscută impresia pe care a lăsat-o asupra lui Densușianu Eminescu, „îmbrăcat într-un costum cu totul singular” și pe care el îl descria „nu în dezonoarea acestui om, ci pentru cunoașterea crudei sale sorți”. Fragmente din scrisoarea lui N. Densușianu se păstrează în Fondul Documentar Ipotești.

Eminescu ar fi stat în Sibiu, la Densușianu, trei zile și apoi ar fi trecut în Țara Românească.

Cei doi s-au mai întâlnit la București. Una dintre aceste întâlniri, din 24 aprilie 1882, este consemnată de T. Maiorescu: „În cele 2 camere din față ale mele Junimea până la 123/4 noaptea. Prințul Știrbey, Carp, Cerchez, Mandrea, D.R. Rosetti, (Theodor R[osetti] și Burghele lipsesc din București), Nica, Frollo, Popescu (Hermes), Slavici, Eminescu, [Nicolae] Densusianu și Lacovachi” (T. Maiorescu, Însemnări zilnice, II, București, p. 61).

Deja ai votat!