Botoșani, județ al biodiversității (foto – video)

♦ În fiecare an, pe 22 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Diversității Biologice.
♦ În județul Botoșani există 27 arii naturale protejate de interes județean, național și comunitar care adăpostesc numeroase specii de floră și faună protejate, precum și habitate naturale de interes național și comunitar.

0

Pierderea biodiversităţii reprezintă cea mai gravă ameninţare la adresa mediului la scară mondială, alături de schimbările climatice şi atrage după sine pierderi substanţiale la nivelul economiei şi a calităţii vieţii. Din acest motiv, s-a stabilit la nivel mondial ca pe 22 mai să fie sărbătorită Ziua Internațională a Diversității Biologice.

Tema aleasă în acest an pentru marcarea Zilei Internaționale a Diversității Biologice, „Soluțiile noastre sunt în natură”, este menită să sublinieze speranța, solidaritatea și importanța de a lucra împreună la toate nivelurile pentru a construi un viitor al vieții în armonie cu natura.

Această zi este un bun prilej pentru ca oamenii să-și reexamineze relația cu mediul înconjurător. În ciuda progreselor tehnologice, suntem în totalitate dependenți de ecosistemele naturale: apă, alimente, medicamente, haine, combustibil, locuințe și energie. 2020 este anul în care, mai mult decât oricând, lumea poate înclina balanța asupra pierderii biodiversității în beneficiul oamenilor și al vieții de pe Pământ.

Conservarea pe termen lung a habitatelor, speciilor de floră și faună vulnerabile s-a realizat prin crearea Rețelei Natura 2000, care are ca obiectiv „stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice și refacerea acestora în măsura posibilului”.

Arii protejate

Din cele cinci bioregiuni existente pe teritoriul României, județul Botoșani este situat integral în bioregiunea continentală. În județul Botoșani există 27 arii naturale protejate de interes județean, național și comunitar care adăpostesc numeroase specii de floră și faună protejate, precum și habitate naturale de interes național și comunitar.

De asemenea, sunt declarate 16 situri Natura 2000 din care: șase arii de protecție specială avifaunistică și 10 situri de importanță comunitară. Suprafaţa totală a siturilor Natura 2000 din judeţul Botoşani este de 494,4 kilometri pătrați (10% din suprafața județului).

De asemenea, în siturile Natura 2000 din județul Botoșani, există cinci specii de floră de interes comunitar, 15 specii de animale sălbatice de interes comunitar și 59 specii de păsări de interes comunitar care necesită protecție și conservare.

Habitate variate

Habitate de pădure însumând 56.333 hectare ceea ce reprezintă 11,5% din teritoriul judeţului, reprezentând o resursă naturală importantă a judeţului.

Habitatele de pajişti (păşuni şi fâneţe) însumând 89.285 hectare care reprezintă 17,9% din suprafaţa judeţului Botoşani.

Habitate de turbării și mlaştini. Habitatele de turbărie sunt reprezentate de mlaștina turboasă Lozna-Dersca, unde este constituită şi o rezervaţie floristică de 10 hectare, cu o deosebită valoare monumentală şi estetică în care s-a urmărit conservarea frumuseţilor naturale ce le reprezintă, conținând aproximativ 200 specii de plante.

Ecosisteme acvatice, pot fi diferenţiate după cinetica apei în două grupe majore: curgătoare (pâraie, râuri) şi stagnante (lacuri, bălţi, mlaştini etc).

Habitate de stâncării. Recifele calcaroase de vârstă bugloviană (miocen superior) ce apăreau sub formă de stânci în valea Prutului, erau vizibile la Ripiceni și Ștefănești. După construcția barajului de la Stânca Costești, ele rămân parțial vizibile la Ripiceni.

Mateciuc: „Existenţa multor specii este grav ameninţată

„Din nefericire, uităm deseori ce ne oferă natura. În ziua de azi, în loc să fie apreciată, biodiversitatea este privită adesea ca un lucru gratuit. În realitate însă, supunem natura unor presiuni tot mai mari, iar existenţa multor specii este grav ameninţată de activităţile umane”, a declarat directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Botoșani, Eugen Mateciuc.

La Muzeul Științelor Maturii din Dorohoi, în curând, veți putea admira dioramele moderne în care s-au amenajat diverse tipuri de ecosisteme, oferindu-vă informații vizuale despre biodiversitatea speciilor și habitatelor din județul Botoșani (Iezerul – Dorohoi, Silvostepă – Dealu Polonic, Pădure de foioase, Pădure de conifere).

 

+6 -0
se încarcă...