Procedură de evaluare a impactului asupra mediului, proiect :“Extindere rețea alimentare cu apă, în sat Horia, comuna Mitoc, județul Botoșani”

0

„COMUNA MITOC județul Botoșani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :“Extindere rețea alimentare cu apă, în sat Horia, comuna Mitoc, județul Botoșani”, amplasament situat în localitatea Horia, comuna Mitoc județul Botoșani.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 08-14.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului

Deja ai votat!
se încarcă...