Pregătiri pentru organizarea Examenului naţional de definitivare în învăţământ

0

Ministerul Educației și Cercetării a modificat Metodologia cadru de organizare și desfășurare a examenului de definitivat. Astfel, perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020. Prima etapă a examenului, eliminatorie, include susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat şi evaluarea portofoliului profesional.

Etapa a doua constă în proba scrisă care va fi susţinută pe 22 iulie. La nivelul judeţului Botoşani, pentru susţinerea acestui examen naţional s-au înscris 159 de cadre didactice.

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020. Candidații vor preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020”, se arată într-un comunicat transmis de reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Proba scrisă se va derula în condiţiile impuse de noul context epidemiologic. Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, astfel încât într-o sală de examen vor susține proba scrisă zece candidați.

În sesiunea 2020 a examenului, nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, ( ND – nota de la definitivat, NI – nota de la inspecție, respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții, NP – nota pentru portofoliu, NS – nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

+2 -1
se încarcă...