Din Patrimoniul Memorialului Ipotești – fotografia lui Gheorghe Iurașcu

0

Gheorghe Ungureanu publica, în cunoscutul său volum Eminescu în documente de familie (București, 1977), la nr. 228, o Metrică de botez, pe care o descoperea în Arhivele Statului Iași, fond Mitropolia Moldovei și Sucevei:

Anul 1850, luna martie, 10, din drept slăvitorii părinți dumnealui paharnicul Iordachi Iurașcu și soția Ecaterina născută Vidrașcu s-au născut un fiu căruia la 18 martie i s-au citit molifta sf. botez a bisericii ortodoxe de cătră sub-iscălitul paroh de la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din politia și ținutului Bacăului s-au numit Gheorghe, fiindu-i naș priimitorului din sf. botez, și dumnealui căminarul Alecu Vidrașcu, pentru care să dă această metrică, sub iscălitura me și pecetea parohiei” (p. 277).

După genealogia familie Iurașcu, prezentată de Augustin Z.N. Pop (Contribuții documentare la biografia lui Mihai Eminescu, București, 1962, planșa V), Iordachi Iurașcu, căsătorit cu Ecaterina Vidrașcu, ar fi fratele Ralucăi și fiul lui Vasile Iurașcu. Însă Iordachi (Iordache), cel de-al doilea copil al stolnicului, născut pe 10 septembrie 1805, ca și ceilalți doi frați – Costache și Iancu –, s-au călugărit, neîntemeind familie, după cum arată Ion Roșu (Legendă și adevăr în biografia lui M. Eminescu, București, 1989, p. 184 și urm.).

În genealogia inserată în volumul Noi contribuții documentare la biografia lui Mihai Eminescu (București, 1969), Iordache este trecut ca fiu al lui Iordache și al Mariei Coroi, fiind înrudit de departe cu Vasile Iurașcu.

În acest volum, Augustin Z.N. Pop citează și un Memoriu D.D. Iurașcu, din care ar reieși că „până în vremea celui de-al Doilea Război Mondial descendenții lui Iurașcu au păstrat în familie” o scrisoare „deferentă”, prin care Mihai Eminescu, „mulțumind cu căldură pentru umanitatea unchilor colaterali”, refuza ajutorul acestora. Iordache Iurașcu, scrie Augustin Z.N. Pop, „și-a propus să sprijine pe fiii căminarului în ale vieții. Unii au acceptat mărinimia discretă; singurul care a refuzat (…) a fost Mihai Eminescu” (p. 47). Alte mărturii sau confirmări în acest sens însă nu există.

În Fondul Documentar Ipotești se păstrează fotografia lui Gheorghe Iurașcu a cărui metrică a publicat-o Gh. Ungureanu.

+5 -0
se încarcă...