Casa Ankele a revenit în atenţia consilierilor municipali

♦ Edilii botoşăneni au şapte ani de când tot discută despre cumpărarea Casei Ankele pentru continuarea demersurilor vizând repunerea în valoare a Centrului Istoric
♦ Contrele politice au fost însă mai importante decât dorinţa aleşilor locali de a cumpăra şi reabilita un monument istoric

În şedinţa din 29 mai, consilierii municipali botoşăneni au aprobat proiectul privind aprobarea încheierii unei promisiuni bilaterale de vânzare între  municipalitate şi proprietarul Casei Ankele. Potrivit hotărârii, în promisiune se va menţiona expres că vânzătorul îşi menţine intenţia de a vinde imobilul, cumpărătorul se obligă să efectueze documentaţiile de expertiză tehnică şi de evaluare a valorii clădirii, iar după un termen de şase luni de la data predării documentaţiei să decidă asupra achiziţiei. În cazul în care vânzătorul refuză vânzarea, este obligat să plătească cu titlu de daune, sumele cheltuite pentru elaborarea documentaţiei. Cătălin Fetcu, directorul Direcţiei de Dezvoltare Locală, a fost mandatat să perfecteze toate documentele necesare instituirii promisiunii, în faţa notarului sau a altor instituţii implicate în procedură.

Edilii bat recordul în privinţa procedurilor birocratice vizând Casa Ankele

În decembrie 2016, consilierii municipali au aprobat, în principiu, achiziţia imobilului Casa Ankele, după îndeplinirea a două condiţii, respectiv elaborarea unui raport de expertiză tehnică de către experţi autorizaţi şi cu experienţă în domeniu, prin care să se stabilească calitatea materialelor care alcătuiesc structura clădirii, prin efectuarea de analize de laborator, precum şi viabilitatea soluţiei de fundare a clădirii şi elaborarea unui raport de evaluare de către un evaluator atestat ANEVAR numai după efectuarea expertizei tehnice.

Pe 29 iulie 2019, Consiliul Local a aprobat hotărârea privind exercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea Casei Ankele.

Având în vedere situaţia de fapt şi de drept, subliniind că ambele părţi trebuie să acţioneze de bună credinţă, precum şi faptul că legislaţia de la această dată nu permite efectuarea de cheltuieli privind imobile care nu sunt în proprietatea municipiului, procedurile de urmat vor fi:

încheierea unei promisiuni de vânzare prin care vânzătorul să îşi exprime intenţia fermă de a vinde imobilul UAT Botoşani, cu perfectarea contractului peste un anumit interval de timp

  • în promisiune se va stipula că în termen de şase luni de la data predării documentaţiilor de expertiză şi a celor de evaluare şi analiză a concluziilor către UAT Botoşani, raportat la rezultatul acestora, părţile vor proceda la începerea procedurii de negociere a preţului de vânzare – cumpărare
  • de asemenea, se va stipula şi faptul că vânzătorul se obligă să plătească Municipiului Botoşani, cu titlu de daune, toate sumele cheltuite pentru obţinerea documentaţiilor menţionate, precum şi beneficiul nerealizat aferent sumelor respective”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre a întrunit 21 de voturi „pentru”, social democraţii Marian Murariu şi Andreea Buiuc abţinându-se de la vot.

Despre această vânzare se vorbeşte din 2013

Consilierii municipali şi-au dat avizul de principiu încă din anul 2013 pentru cumpărarea acestui imobil. În 2015, la solicitarea primăriei, Casa Ankele a fost evaluată la 465.714 euro, echivalentul a 2,056 milioane lei. Proprietarul clădirii s-a arătat dispus să primească banii în cinci ani.

În toamna anului 2016, primarul Cătălin Flutur a anunţat că primăria va cumpăra Casa Ankele, iar acolo va fi mutată Poliţia Locală. Anunţul a fost foarte bine primit de către botoşănenii care consideră că trebuie continuat demersul de repunere în valoare a Centrului Istoric.

La finalul anului 2016, viceprimarul Marian Murariu a propus însă ca imobilul să fie expertizat. De atunci lucrurile s-au blocat, iar expertiza nu a mai fost făcută. Primarul Cătălin Flutur motiva că primăria nu poate să expertizeze cu bani de la bugetul local o clădire care nu-i aparţine, în timp ce Marian Murariu răspundea că îşi menţine părerea că trebuie făcută o expertiză tehnică înainte de a achiziţiona Casa Ankele, mai ales că zona Centrului Istoric prezintă cel mai mare pericol din punct de vedere seismic. „Trebuie să ştim care este starea clădirii, înainte de a o cumpăra. Voi încerca să discut cu proprietarul clădirii să plătească el expertiza şi apoi demarăm procedura de negociere”, declara Marian Murariu, în iulie 2017.

Lunile au trecut fără a aduce ceva nou în privinţa cumpărării Casei Ankele. Din păcate, contrele politice au fost însă mai importante decât dorinţa aleşilor locali de a cumpăra şi reabilita un monument istoric

 

 

Deja ai votat!