Preot Liviu Florariu – „Cu ajutorul Duhului Sfânt, putem cere de la Bunul Dumnezeu să ne lumineze cu adevărat viaţa noastră” (video)

0

Astăzi, de marea sărbătoare Pogorârea Sfântului Duh, zeci de credincioşi botoşăneni de toate vârstele au participat la slujba oficiată de preotul Liviu Florariu, la Biserica „Sfânta Ecaterina”. La ceas de mare sărbătoare, credincioşii şi-au unit glasurile în rugăciuni şi cântări dând slavă lui Dumnezeu pentru toate.

În finalul slujbei, preotul Liviu Florariu a îngenuncheat peste ramuri de tei şi a rostit o rugăciune.

În cuvântul său, preotul Liviu Florariu a făcut referire la marea sărbătoare de astăzi şi la ajutorul primit de cei care se roagă cu evlavie. „După sărbătoarea Învierii Domnului, după sărbătoarea Înălţării Mântuitorului, astăzi prăznuim Cincizecimea sau Pogorârea Duhului Sfânt pentru sfinţii ucenici şi apostoli. Aşa cum ne-a spus Mântuitorul atunci când s-a înălţat la Ceruri <iată, mângâietor voi trimite vouă Duhul adevărului care vă va învăţa pe voi toate> şi la zece zile după Înălţarea Domnului la cer, ucenicii, fiind adunaţi în foişor, Sfântul Duh a venit şi s-a pogorât peste sfinţii apostoli şi, ne spune Sfânta tradiţie, că Sfântul Duh s-a pogorât în chip de limbi de foc peste sfinţii ucenici şi apostoli. Este o duminică binecuvântată pentru că astăzi ia fiinţă Biserica creştină de pretutindeni, pentru că, după ce s-a pogorât Duhul Sfânt, sfinţii ucenici, umpluţi fiind de Duhul Sfânt, au mers şi au propovăduit Evanghelia Împărăţiei la toată făptura”, a spus Liviu Florariu.

În această zi a luat fiinţă Biserica creştină de pretutindeni”

Preotul Liviu Florariu a arătat că, „în această zi a luat fiinţă Biserica creştină de pretutindeni, odată cu propovăduirea apostolilor şi prin misionarismul lor pe tot globul pământescă”. „Este o zi binecuvântată de noi pentru că este ziua noastră a tuturor, ziua când ia fiinţă Biserica şi în această zi ne rugăm ca şi Sfântul Duh care s-a pogorât peste sfinţii ucenici şi apostoli, să se pogoare şi peste fiecare dintre noi, potrivit fiecăruia după credinţa şi după smerenia sa, pentru că, să ştiţi, că Sfântul Duh se pogoară peste fiecare dintre noi în chip de smerenie şi înfrângerea inimii, atunci când suntem în rugăciune, când plecăm genunchii înaintea sfintelor icoane, fie că suntem în biserică sau în casa noastră să ştiţi că Duhul Sfânt este cel care ne luminează nouă cugetul, inima şi mintea noastră. Cu ajutorul Duhului Sfânt, putem cere de la Bunul Dumnezeu să ne lumineze cu adevărat viaţa noastră pentru că Mântuitorul numeşte pe Duhul Sfânt apa cea vie din care, dacă gustăm, nu vom mai trebui să aflăm hrană şi nu vom înseta în veci, aşa cum i-a zis şi Mântuitorul femeii Cananeence că <dacă vei bea apa cea vine, nu vei înseta în veci>. Aşa este şi cu Duhul Sfânt, odată ce începem să ne rugăm Bunului Dumnezeu şi cerem să trimită pe Duhul Sfânt în viaţa noastră şi în familia noastră, vom avea parte de binecuvântări pentru că nimeni din cei care îşi pleacă genunchii înaintea icoanelor Mântuitorului, a Măicuţei Domnului sau a sfinţilor îngeri nu rămâne nemiruit ori de Dumnezeu ori de Măicuţa Domnului ori de sfinţii îngeri… Este o zi binecuvântată şi slăvită peste noi toţi. Sfântul Duh este cel care ne luminează mintea, Sfântul Duh este cel care ne luminează inima noastră şi izvorăşte lumină din fiinţa noastră. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca Duhul Sfânt pogorât astăzi peste sfinţii ucenici şi apostoli să se pogoare peste noi toţi, pentru toţi cei care am fost astăzi la sfânta biserică, pentru toţi cei pe care i-am pomenit înainta sfântului jertfelnic, peste toţi cei care nu au putut ajunge din diferite şi binecuvântate prilejuri, peste noi toţi să reverse Sfântul Duh lumina Sa călăuzitoare, să ne lumineze sufletul, mintea şi cugetul nostru, să ne dăruiască sănătate, iertare de păcate, spor şi ajutor în viaţa noastră. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a spus preotul Liviu Florariu.

El a anunţat că, duminica, viitoare, în finalul Sfintei Liturghii, va fi rostită o rugăciune de binecuvântare pentru toţi elevii care vor susţine examenele naţionale.

După cuvântul de învăţătură, cei prezenţi au primit ramuri sfinţite de tei.

+19 -0
se încarcă...