Sporul Covid19 se acordă personalului sanitar şi în starea de alertă

0

Stimulentul de risc de 2.500 de lei se va acorda și pe perioada stării de alertă pentru personalul implicat în tratarea cazurilor de coronavirus, inclusiv acolo unde erau suspiciuni. Banii vor fi primiți și de angajații de la Ambulanță.

Au votat „pentru” 234 de deputaţi, 71 au votat „împotrivă”, iar trei s-au abţinut.

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

„Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI ‘Transferuri între unităţi ale administraţiei publice’ sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii: personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, inclusiv cel din structurile civile, precum şi personalul operativ de intervenţie în teren din serviciile de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor suspectaţi şi/sau diagnosticaţi cu COVID-19”, prevede proiectul care a fost adoptat.

Actul normativ mai prevede că aceste categorii de persoane beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgenţă şi a stării de alertă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare. „Acastă măsură este bineventă, atâta timp cât, aşa cum puteţi vedea, numărul de cazuri continuă să fie mare. Noi în continuare ne confruntăm cu aceste cazuri. De acum să vedem dacă vor fi şi acordate aceste sume, nu doar pe hârtie”, a spus Cristi Calimandriuc, liderul sindicatului Ambulanţa din cadrul SJA Botoşani.

+1 -1
se încarcă...