27 de şcoli au primit fonduri pentru lucrări de amenajare a grupurilor sanitare

0

27 de unităţi de învăţământ botoşănene au primit fonduri de la bugetul de stat pentru lucrări de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora. Gabriel Hârtie, inspector şcolar general, a declarat că suma totală alocată acestor unităţi este de 2.131.000 de lei.

Astfel, 22 de unităţi au primit în total 1.483.000 de lei în vederea continuării lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurării cu utilități. Pentru aceste şcoli şi grădiniţe au fost alocate fonduri şi în 2019, însă lucrările nu au fost finalizate până la 31 decembrie 2019.

Finanţările alocate celor 22 de unităţi sunt următoarele:

Şcoala Şoldăneşti (Blândeşti) – 70.000 de lei

Şcoala Cerchejeni (Blândeşti) – 53.000 de lei

Şcoala 1 Călăraşi – 74.000 de lei

Şcoala 1 Dimăcheni – 135.000 de lei

Grădiniţa Dimăcheni – 70.000 de lei

Şcoala 1 Dobârceni – 121.000 de lei

Şcoala Murguţa (Dobârceni) – 56.000 de lei

Grădiniţa Dobârceni – 38.000 de lei

Şcoala Guranda (Durneşti) – 12.000 de lei

Şcoala Socrujeni (Gorbăneşti) – 89.000 de lei

Şcoala „Mihai Eminescu” Ipoteşti – 60.000 de lei

Grădiniţa Mitoc – 9.000 de lei

Şcoala Horia (Mitoc) – 11.000 de lei

Grădiniţa Ripiceni – 56.000 de lei

Şcoala 1 Roma – 135.000 de lei

Şcoala Santa Mare (corp C) – 74.000 de lei

Şcoala Iureşti (Todireni) – 41.000 de lei

Şcoala Vicoleni (Ungureni) – 56.000 de lei

Şcoala Văculeşti (corp A) – 89.000 de lei

Şcoala Miron Costin (Vlăsineşti) – 89.000 de lei

Liceul Bucecea (corp 2) – 56.000 de lei.

Şcoala „Constantin Comicescu” (Flămânzi) – 89.000 de lei.

Alte cinci unităţi au primit în total 648.000 de lei pentru lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare, precum și asigurării cu utilități a acestora. Aceste unităţi sunt:

Şcoala „Leon Dănăilă”, (corp B) Darabani – 169.000 de lei

Şcoala Tudor Vladimirescu (corp B) – Albeşti – 135.000 de lei

Şcoala „Gheorghe Coman” Brăeşti – 135.000 de li

Şcoala 1 Tudora – 74.000 de lei

Liceul Plopenii Mari – Ungureni – 135.000 de lei.

Aceste sume se transferă de la Ministerul Educaţiei către bugetele locale, prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean. Ulterior, autoritățile locale, pe raza cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat nominalizate, au obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să poată demara procedurile de amenajare a grupurilor sanitare la unitățile de învățământ beneficiare.

Procedurile privind achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea contractului de lucrări intră în sarcina autorităților locale.

Consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate. În situația în care, la sfârșitul anului 2020, vor exista fonduri neutilizate, acestea vor fi virate către bugetul de stat.

+6 -2
se încarcă...