Ultima zi de bonificaţii pentru plăţile la Fisc

Astăzi este ultima zi în care contribuabilii pot beneficia de o bonificaţie de 10% dacă depun declaraţia unică şi plătesc online dările către stat. Finanţiştii ne mai amintesc o dată cine trebuie să depună declaraţia fiscală.

0

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice are ca termen de depunere data de 30 iunie 2020, inclusiv.
Actele normative aprobate de Guvern au stabilit că, dacă Declaraţia unică privind impozitul pe venit si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă două importante tipuri de bonificaţii. Pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv. Totodată, pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Bonificația pentru depunerea online a declaraţiei se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a celei pentru plăţile realizate la timp, caz în care se aplică ambele bonificații.Într-un comunicat de presă finanţiştii reamintesc că declarația unică se utilizează atât pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.
Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din: activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță).
Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătatesupuse impozitării în România, spre exemplu, venituri din activități independente, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, sub formă de dobânzi, venituri din premii, din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.
În condițiile actuale, când este foarte importantă respectarea distanțării sociale, Agenția Națională de Administrare Fiscală amintește contribuabililor că pot depune Declarația unică prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
„Pentru îndrumare și asistență la completarea declarației, persoanele fizice  pot apela numărul 031.403.91.60 sau pot vizualiza, pe site-ul ANAF, la secțiunea ”Toate formularele cu explicații” Instrucțiunile de completare a declarației, precum și tutorialul video postat in secțiunea Asistență Contribuabili/Ghiduri Curente, la acest link.”, ne transmit finanţiştii.

+3 -0
se încarcă...