Titularizare 2020 – Candidaţii vor depune dosarele la Şcoala 10 Botoşani

0

Inspectoratul Şcolar Judeţean a început pregătirile pentru organizarea Concursului naţional de titularizare. Ana-Maria Loghin, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul IŞJ, a anunţat că, la nivelul județului Botoșani, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele în perioada 9 – 16 iulie, la Centrul de înscriere de la Școala Gimnazială 10 Botoșani, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00.

Particularităţi la depunerea actelor

Cadrele care au depus dosar la titularizare în ultimii trei ani vor anexa la cererea de înscriere copii ale actelor de studii, grade didactice, certificat de naştere şi schimbare a numelui, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care sunt angajaţi în anul şcolar 2019 – 2020, numai dacă acestea nu au fost depuse în anii anteriori. Candidaţii care vor depune la dosar în copie acte de studii (care nu sunt certificate pentru conformitate) vor prezenta şi documentele originale pentru certificare. Potrivit reprezentanţilor IŞJ, cadrele didactice titulare care doresc să participe la concurs vor depune la dosar obligatoriu copie după decizia de numire pe post şi situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).

Toţi candidaţii trebuie să treacă în cererea de înscriere la concurs disciplina la care vor susţine proba scrisă.

În acest an, dat fiind actualul context epidemiologic, nu se mai susţin inspecţii la clasă şi probe practice.

Absolvenţii promoţiei 2020, vor depune la dosare adeverinţa de la facultate din care să reiasă că sunt înscrişi în ultimul an, urmând ca adeverinţa de absolvire să o depună până pe 21 iulie, la IŞJ (în mod excepţional, aceasta poate fi adusă la centrul de concurs în ziua susţinerii probei scrise, altfel nu vor fi primiţi în concurs).

Pe 17 iulie, datele de înscriere ale candidaţilor la concurs, înregistrate în sistemul informatic, vor fi afişate pe site-ul IŞJ. Candidaţii trebuie să verifice dacă acestea sunt corecte iar, în cazul în care constată erori, acestea pot fi corectate, în perioada 17- 21 iulie, prin informarea în scris, prin poştă electronică, la adresa titularizarebt@isjbt.ro.

Dosarele şi cererile nu se completează în centrul de înscriere.

Proba scrisă din cadrul concursului de titularizare va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico – sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4 – 5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.

 

+2 -0
se încarcă...