Încă două săptămâni pentru înscrierea absolvenților la șomaj

0

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de şase luni, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, adică 250 de lei/lună.

Beneficiarii acestui tip de indemnizaţie trebuie să se înregistreze la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Botoşani în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. „Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, susţine, într-un comunicat de presă, AJOFM Botoşani.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 30 mai 2020. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ. În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă, dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor.

Actele necesare pentru înregistrarea la şomaj, sunt: cartea de identitate, în original şi copie; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie; Curriculum vitae; declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă și acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Deja ai votat!