Albert Tanasă – “Nova Apaserv asigură mentenanţa şi întreţinerea reţelelor publice de apă/canalizare”

0

Conducerea Nova Apaserv a reacţionat după ce primarul Cătălin Flutur a anunţat că municipalitatea nu va mai plăti pentru apa de ploaie. Albert Tanasă, director general al Nova Apaserv, susţine că afirmaţiile edilului sunt de natură să calomnieze şi au ca rezultat dezinformarea cetăţenilor.

Potrivit oficialului, Nova Apaserv îşi desfăşoară activitatea în baza Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune, încheiat între societate şi UAT-uri, inclusiv Municipiul Botoşani, reprezentat de primarul Cătălin Flutur.

În baza acestui contract societatea a preluat reţelele publice de apă/canalizare, ce au o vechime de peste 30-40 de ani, asigurând mentenanţa şi întreţinerea acestora în scopul prestării serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.

Precizăm faptul că, Primăria Municipiului Botoşani este unul dintre acţionarii societăţii şi în acelaşi timp proprietar al unui segment important din reţelele publice de apă/canalizare.

Este de neînţeles încercarea de exonerare a responsabilităţilor clare ce aparţin UAT – ului Botoşani şi direcţionarea în mod subiectiv a rezultatelor negative ale unor fenomene naturale întâlnite în majoritatea localităţilor din ţară, către Nova Apaserv”, a declarat Albert Tanasă.

Referitor la facturarea apei meteorice, oficialul a explicat că aceasta se efectuează conform Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Botoşani şi Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Astfel, în cazul utilizatorilor casnici, nu se facturează cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare. Cantitatea de apă pluvială (meteorică) preluată în reţeaua publică de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii medii anuale de apă pluvială comunicată de A.N.M. pentru anul anterior, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de utilizator şi confirmate prin procesul verbal de stabilire necesar apă /restituţie apă uzată şi cu coeficienţii de scurgere, aferenţi suprafeţelor confirmate.

Pentru o informare corectă a utilizatorilor menţionăm faptul că, societatea asigură mentenanţa, intervenţiile şi întreţinerea tuturor reţelelor ce au fost proiectate la anumite dimensiuni ţinând cont de condiţii normale de utilizare, nefiind luate în calcul situaţiile de calamităţi naturale şi/sau ploi torenţiale în care cantitatea de precipitaţii depăşeşte 50-55 de litri pe metru pătrat în 30 de minute.

În cazul unor astfel de fenomene, situaţia de imposibilitate a colectării apei pluviale de către reţelele existente este întâlnită în toată ţara, nefiind vorba de incapacitatea sau ineficienţa operatorilor locali ai serviciilor de apă şi canalizare”, a concluzionat Albert Tanasă.

Deja ai votat!
se încarcă...