Emoţii pentru 153 de cadre didactice botoşănene

0

Mâine 22 iulie, 153 de cadre didactice botoşănene vor susţine proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ. Candidaţii sunt aşteptaţi la centrul de examen de la Şcoala „Grigore Antipa” Botoşani, începând cu ora 8.00. Accesul în sălile de examen se va face în intervalul 8:00 – 8:45. Proba scrisă va începe la ora 10.00, candidaţii având la dispoziţie patru ore pentru redactarea lucrărilor.

În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de acces în centrele de examen, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, ei au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Au beneficiat de această măsură specială 11 candidați care nu aveau nicio inspecție susținută până la data de 11 martie 2020.

Potrivit celor precizate de Ana-Maria Loghin, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, dintre cei 159 candidați înscriși la începutul anului școlar la 27 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisă 153 de candidați. Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuiau să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minim 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar (24 de candidați), învățământ primar (35) și educație fizică și sport (21)”, a spus Ana-Maria Loghin.

Primele rezultate vor fi afișate pe 29 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00.  Rezultatele finale se afișează pe 4 august 2020.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

+3 -0
se încarcă...