Din patrimoniul Memorialului Ipotești – manuscrisul lui Toma Cocișiu cu privire la Eminescu

La Blaj, în perioada 1928-1940, Toma Cocișiu, directorul Școlii de Stat, implementa un nou sistem de învățare, bazat pe „necesități sufletești” și „necesități trupești”. Denumirea completă a școlii era „Școala de experiență, bazată pe munca individuală și spontană a elevilor”. Contemporanii îl comparau pe Toma Cocișiu „cu marii reformatori ai învățământului și în special (…) Jon Dewey, A Ferrière și O. Decroly, dela cari și-a luat o bună parte din sugestiile sale, fără a le copia însă programa și metodele” (Tenea Aștilean, Școala de experiență din Blaj a Dlui Toma Cocișiu, în: „Blajul”. Anul II, No. 5, maiu, 1935, p. 275). Rezultatele experimentului Toma Cocișiu le publica în revista „Răsai, Soare”, despre care revista „Țara Bârsei” scria: „e un prețios document al priceperii în a face carte și educație, în a pregăti școala care ne trebuie – care nu e cea a formalismului abstract, pe care o avem – prin chemarea la viață a potențialităților, prin stimularea fragedelor energii la o activitate școlară bucuroasă de rezultate obținute prin puterile proprii” (Țara Bârsei. Anul V, iulie-august 1933, nr. 4, p. 379-380).

Toma Cocișiu a publicat numeroase studii, manuale școlare, povești și legende, a fost prim colaborator la revista „Amicul Școalei”, a colaborat la mai multe reviste.

Mai puțin cunoscut, poate, este un comentariu al lui Toma Cocișiu cu privire la reușita la învățătură a lui Mihai Eminescu.

În legătură cu Eminescu

Memoriu

la conferința despre Eminescu de la Casa de cultură, Blaj, 22 mai 1971

Psihologia susține teoria după care succesul la școală și în viață depinde de 3 factori: ereditatea, mediul și cultura (cunoștințele).

Întrebată fiind știința psihologică de către Școala de experimentare din Blaj, anume ce a lipsit școlarului Eminescu de a rămas repetent în Cernăuți și în Blaj, psihologia cu toată știința ei nu a răspuns.

Școala de experimentare din Blaj a trimis științei psihologice următoarea explicație: din cîteși trei factorii, școlarului Eminescu nu i-a lipsit nici unul. I-a lipsit metoda profesorului, care dacă îl ducea pe școlar la izvoarele științelor de unde el culegea informații, le prelucra și le ducea la confruntarea  în comun, școlarul Eminescu, în loc de repetent și-ar fi întrecut colegii.

Mai tîrziu în «Timpul» i-a scris despre metoda profesorilor că nu dau cunoștințe, numai coji de cunoștințe. Psihologii să arate dacă e exagerat ori nu.

Toma Cocișiu,

Directorul școlii de experimentare

Blaj, 22 mai 1971,

Str. Petru Groza, 20

Manuscrisul se păstrează astăzi în Fondul Documentar Ipotești.

 

Deja ai votat!