Din patrimoniul Memorialului Ipotești – „Fabulă” de I.L. Caragiale

0

„În Nirvana”, textul lui Caragiale despre Eminescu, scris pe 18 iunie 1889, este mai mult decât cunoscut, iar cel puțin două dintre fragmente sunt reluate în diverse contexte: portretul („O figură clasică încadrată de niște plete mari negre; o frunte înaltă și senină; niște ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru.”) și finalul („el s-a întors în Nirvana – așa de frumos cântată, atât de mult dorită – pentru dânsul prea târziu, prea devreme pentru noi”).

Și totuși, „una din antipatiile lui Caragiale era de sigur poezia lirică” –  își amintea fiul său, Luca Ion Caragiale – și „evita să vorbească despre opera poetului” Eminescu, iar din poezia românească prefera baladele lui Coșbuc (citat după: Ș. Cioculescu, Caragiale și poezia, în: „Revista Fundațiilor Regale”, 1 septembrie 1936, nr. 9, p. 670).

Și totuși, Caragiale a scris și a publicat versuri, iar „în orele sale libere” –  scrie  Șerban Cioculescu –  se îndeletnicea „cu improvizări nepretențioase, pentru prieteni” (Ș. Cioculescu, p. 668).

Șerban Cioculescu reproduce contextul scrierii unui astfel de text: „Îndemnat de prietenii săi să vină dela Berlin pentru a asista la sărbătorirea sa cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Caragiale refuză sub pretext de boală. În noaptea de 29 ianuarie 1912, a aniversării sale, compune pe tema parabolei fiului risipitor, această «Fabulă», care are valoarea unui document confesional” (Ș. Cioculescu, p. 669).

Fabulă

lui A. Vlahuță

A fost odată un băiat

O secătură, un stricat…

Frați, mama îl nesocoteau

Și mari și mici îl huiduaiu

Ba, uneori, îl și băteau.

O viață l-au tot umilit

Pînʼce stricatul horopsit

Din casa măsii a fugit…

Întrʼun tîrziu și-au amintit

De-acel copil neprocopsit

De-acel bun-de-nimic, de-acel

Fugar pribeag, de acel mișel

Și mila le-a venit de el…

La ziua lui l-au cam iertat

Acasă veseli, l-au chemat

Și cu dulceți l-au îndopat…

Pînʼce stomacul și-a stricat

     *

Morala

După prea amară viață

Nu fi lacom la dulceață.

30 ianuarie st. v. 1912

Dis-de-dimineață

Manuscrisul „Fabulei” se păstrează astăzi în Fondul Documentar Ipotești.

Ala Sainenco, Memorialul Ipotești

 

 

 

+7 -0
se încarcă...