Recomandare Modern Calor – Lucrările la instalaţiile de încălzire trebuie făcute până în septembrie

Botoşănenii care locuiesc la bloc şi au de făcut modificări și reparații la instalațiile de încălzire din locuințe trebuie să le execute până în prima jumătate a lunii septembrie. Același termen este valabil și pentru proprietarii care vor să se rebranșeze la rețeaua centralizată de termoficare.

Potrivit conducerii Modern Calor, după această perioadă orice intervenție care presupune golirea instalațiilor din bloc implică manevre și costuri suplimentare pentru clienții casnici.

Totodată, conducerea Modern Calor recomandă ca tot în această perioadă să fie executate lucrări pentru reducerea pierderilor de energie din instalațiile blocurilor, care au ca rezultat scăderea valorii cotelor comune la încălzire. Acestea constau, în principal, în izolarea țevilor din subsoluri, casa scării sau a celor care traversează locuințele debranșate de la sistemul centralizat de încălzire.

Întrucât instalațiile interioare din bloc, inclusiv cele de la subsol, sunt proprietatea locatarilor, lucrările respective trebuie efectuate de către aceștia, societatea de termoficare neavând posibilitatea legală de a aloca fonduri pentru astfel de lucrări. Potrivit legii, proprietatea comună include instalații ale clădirii aflate în folosință comună cu care a fost înzestrată în timpul construcției sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari. În imobilele de tip condominiu, fiecare proprietar deține în proprietate și o cotă-parte din proprietatea comună indiviză la care nu poate renunța, întrucât aceasta se află în indiviziune forțată”, se arată într-un comunicat de presă transmis de conducerea Modern Calor.

După finalizarea lucrărilor, botoşănenii trebuie să solicite la Modern Calor o nouă inventariere a instalaților din bloc, pentru efectuarea corectă a calculelor de repartizare a costurilor cu încălzirea în condominiu.

Deja ai votat!