Astăzi – Şedinţă extraordinară a Consiliului Municipal Botoşani

0

Consilierii municipali botoşăneni au astăzi, 14 august, începând cu ora 10:00, şedinţă extraordinară pentru a vota proiectul de hotărâre vizând aprobarea unor măsuri de reechilibrare a unor contracte perfectate între UAT Municipiul Botoşani şi persoane juridice care utilizează bunuri proprietatea municipiului.

Proiectul de hotărâre vizează următoarele:

Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea domeniului public sau a redevenţei datorate în baza unor contracte de concesiune pe durata stării de urgenţă pentru utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă activitatea total sau care deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii.

Se aprobă diminuarea cu 50% a cuantumului taxei pentru utilizarea domeniului public sau a redevenţei datorate în baza unor contracte de concesiune pe durata stării de urgenţă şi achitarea acestora începând cu 1 august, în trei rate lunare şi nu vor datora majorări şi penalităţi pentru întârzierea la plată pentru utilizatorii suprafeţelor a căror activitate nu a fost suspendată pe parcursul decretării stării de urgenţă.

Se aprobă scutirea de la plata chiriei datorată pentru spaţiile aparţinând Municipiului Botoşani pentru chiriaşii care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea sau care deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii”.

Cererile depuse de persoanele juridice vor fi analizate de o comisie instituită prin dispoziţie a primarului Cătălin Flutur.

Deja ai votat!