1.300 de rentieri agricoli trebuie să transmită electronic documentele la APIA

0

Este ultima săptămână în care rentierii agricoli botoșăneni mai pot obţine viza anuală a carnetelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru a obţine astfel banii pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2019.

Rentierii agricoli trebuie să ceară online vizare carnetului până la 31 august. Ei trebuie să transmită prin mijloace de comunicație electronică la centru judeţean APIA Botoșani: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de pensionare; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul de arendare; extras de cont pe numele rentierului agricol și o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

În cazul decesului rentierului, renta viageră agricolă încetează la acea dată. Renta datorată acestuia în anul 2019 poate fi încasată de moştenitorii săi după depunerea la APIA a mai multor documente.

Rentierii botoșăneni au dat spre arendă 1.464 de hectare de teren

În 2019, în județul Botoșani au fost 1.351 de rentieri agricoli, majoritatea dintre aceștia vânzându-și terenurile. Rentierii botoșăneni au dat spre arendă 1.464 de hectare de teren, iar 1.917 hectare au fost vândute. Rentierii primesc anual 50 de euro pentru hectarul de teren arendat și 100 de euro pentru hectarul de teren vândut.

Potrivit legii, „rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care nu are şi nu va deţine în proprietate, cumulate în timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau le arendează, total ori parţial”.

Deja ai votat!
se încarcă...