Apicultorii au jumătate de lună să ceară ajutor de la stat

0

Apicultorii botoșăneni au la dispoziție jumătate de lună, până pe 15 septembrie inclusiv, pentru a solicita de la Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) un ajutor de 25 de lei de familia de albine. Acesta reprezintă aproximativ jumătate din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, conform tehnologiei apicole. „Măsura se instituie întrucât familiile de albine nu au putut să beneficieze de hrană suficientă, din cauza diminuării timpului pentru cules, precum și a cantității mici de polen și nectar. Astfel, fenomenele hidrometeorologice nefavorabile care s-au manifestat pe întreg teritoriul județului nostru în perioada martie – mai 2020 au fost comunicate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către apicultori, reprezentanții formelor asociative ale acestora și Prefecturii”, a declarat Cristian Delibaș, directorul DAJ Botoșani.

La sfârșitul săptămânii trecute, Guvernul a adoptat o hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis a cărei valoare totală este de aproximativ 50 de milioane de lei. Beneficiarii acestei măsuri sunt apicultorii care deţin atestat de producător valabil la data depunerii cererii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, dar și persoanele juridice, precum şi oricare formă asociativă cu sau fără personalitate juridică.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat, apicultorii trebuie să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” și să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA).

Actele necesare pentru solicitarea ajutorului

♦ copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
♦ copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor persoane fizice;
♦ copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
♦ dovadă cont activ bancă/trezorerie;
♦ copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către DSVSA.

 

Deja ai votat!
se încarcă...