Amânări la desemnarea președinților secțiilor de votare

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a amânat tragerea la sorţi computerizată pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora la alegeri. Aceasta era programată iniţial pentru data de 2 septembrie, însă a fost reprogramată pentru 12 septembrie.

Oficial, într-un comunicat de presă, AEP a motivat decizia reprogramării a fost luată ca urmare a numărului mare de cereri de admitere în Corpul experţilor electorali. Acestea  necesită timp pentru parcurgerea tuturor procedurilor prevăzute de lege. Neoficial, însă, situația este total pe invers, fiind foarte multe unități teritorial administrative care nu pot asigura experți electorali și operatori de tabletă. Situația s-a petrecut și la ultimele alegeri. Atunci, principalul motiv era că foarte mulți dintre experții electorali sau operatorii de tablete au plecat la muncă în străinătate. Acum, acestui motiv i s-a mai adăugat faptul că nu pot fi experți electorali rude ale candidaților la niciuna din funcții, dar și frica de Covid a acestora.

AEP precizează că preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţean va stabili orele la care se vor desfăşura şedinţele publice pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Reguli pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral

Potrivit legislaţiei în vigoare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către AEP, în şedinţă publică, anunţată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. În cazuri de forţă majoră, înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare sau a locţiitorilor acestora se realizează de AEP, prin tragere la sorţi computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor enunţate.

Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează în procese-verbale semnate de reprezentanţii AEP şi preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, care se aduc la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripţie şi pe site-urile acestora.

Corpul experţilor electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de către AEP.

Deja ai votat!