Copiii din familiile defavorizate vor primi tichete sociale

Primăriile din judeţ au demarat acțiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru elevii care provin din familii defavorizate.

Potrivit ordonanţei privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei pe an școlar.

Aceste tichete sociale vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare, respectiv articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și haine necesare frecventării școlii și grădiniței.

Solicitanţii trebuie să aibă domiciliul pe raza localităţii unde solicită aceste tichete, să aibă un venit lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an de până la 1.115 de lei şi să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Acte necesare 

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererea-declarație pe propria răspundere se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului la primării. Actele necesare sunt: acte de identitate ale părinților/reprezentantului legal (copie); documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, după caz; hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii(copie); certificatele de naștere ale copiilor (copie); dovada înscrierii la grădiniță/școală (în original); certificat de căsătorie părinți (copie); certificat de deces părinte, după caz (copie); acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna iulie 2020, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz).

Familiile beneficiare de venit minim garantat precum și cele beneficiare de prevederilor legii privind alocația pentru susținerea familiei vor depune doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020- 2021.

După evaluarea cererilor, primăriile vor înainta lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului până pe 15 septembrie.

Tichetul social, aferent acestui an școlar va putea fi folosit timp de un an de la data emiterii, pe baza actului de identitate al titularului și numai la magazinele incluse în acest program. Lista cu aceste magazine va fi comunicată odată cu primirea tichetului social.

Deja ai votat!