Elevii și studenții beneficiari de pensii de urmași trebuie să depună acte doveditoare la Casa de Pensii (formular)

Elevii şi studenţii care beneficiază de pensie de urmaş trebuie să depună diligenţele necesare la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Botoșani până la data de 25 septembrie pentru a evita suspendarea drepturilor începând cu 1 octombrie.

Copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, care urmează o formă de învăţământ, cursuri de zi au obligaţia de a prezenta la CJP Botoșani adeverinţa de elev, însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul, din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

Studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani, au obligaţia să depună până pe 25 septembrie o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că îşi continuă studiile în anul universitar 2020-2021.  După începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 25 octombrie, studenţii urmaşi au obligaţia de a depune adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ superior în anul universitar 2020-2021, însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul.

Formularul poate fi trimis şi online

În cazul în care nu se vor depune actele în termenul menționat, pensiile de urmaș se vor suspenda de la 1 octombrie. Drepturile de pensii reţinute, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate. Formularul completat poate fi transmis prin e-mail la adresa: pensii.botosani@cnpp.ro, prin Messenger pe Facebook la Casa de Pensii Botoşani, prin WhatsApp la numărul 0728/938051 (Casa de Pensii Botoşani), prin fax la numărul 0231513517 sau prin CN Poşta Română sau curier la adresa: Calea Naţională 85, CP 710048”, a declarat Narcis Drețcanu (foto), director adjunct al CJP Botoșani.

La ora actuală, aproximativ 1.500 de adolescenți tineri botoșăneni cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani beneficiază de pensii de urmași.

Deja ai votat!