30 septembrie, termenul limită pentru notificările de restructurare a datoriilor

0

Doar câteva zile mai sunt pentru depunerea notificărilor la finanțe din partea celor care doresc să beneficieze de restructurarea obligațiilor bugetare restante. Înscrisurile se pot depune până la 30 septembrie și sunt necesare pentru a comunica finanțiștilor că debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice, se află în dificultate financiară, riscând chiar intrarea în insolvență și că doresc o reconsiderare a obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 iulie și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Prin obligații bugetare se înțelege obligația de plată a oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat și/sau bugetelor autorităților publice centrale și locale, individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea recuperării. Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale.

”Detalii ale procedurii sunt cuprinse în Cap.I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019  privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare și trebuie precizat că, după termenul de 30 septembrie, contribuabilii sunt decăzuți din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.”, se arată într-un comunicat de presă al Administrațieii Județene a Finanțelor Publice Botoșani.

După transmiterea notificărilor, contribuabilii care își mențin intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, pot depune cereri în acest sens până la data de 31 decembrie, dată până la care trebuie să se adreseze unui expert independent, în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

+1 -0
se încarcă...