Proiect de parteneriat strategic implementat de Liceul Todireni

Liceul Tehnologic Todireni coordonează, începând cu 1 septembrie 2020, proiectul Erasmus + de parteneriat strategic, ”Leading Future Minds”. Proiectul se va derula pe o perioadă de  doi ani, Liceul Todireni având parteneri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia.

Colaborarea internațională va îmbunătăți munca în echipă a elevilor, asumarea riscurilor, gândirea critică, conducerea, respectarea opiniilor altora și îndeplinirea sarcinilor, învățarea limbilor străine. Succesul viitor al copiilor în cariera lor este cheia progresului, creativității și rezolvării problemelor și se adaptează STEAM la fiecare aspect al vieții lor și pentru a rezolva problemele folosind diferite aspecte pentru disciplinele școlare.

Proiect cu noi oportunităţi

Acest proiect, care va aduce noi oportunități și va consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun și colaborarea internațională, va forma instrumente durabile pentru promovarea conceptelor majore și atingerea obiectivelor prin combinarea noii tehnologii cu știința și arta.

Scopul nostru principal este de a avea un impact mare asupra elevilor, personalului, părinților și altor părți interesate locale. Prin implicarea tuturor participanților, credem că vom putea consolida legăturile dintre sectoarele educației, afacerilor, cercetării și inovării. Deoarece avem grupuri tinere, le va fi de ajutor să își dezvolte abilitățile de antreprenoriat social. O perspectivă unică a muncii noastre este legătura puternică și cooperarea între diferite domenii ale educației din zonele locale, care va asigura impactul major pozitiv al proiectului nostru. Obiectivele sunt crearea de cercetări, întrebări, inovații, creativitate, gândire critică, rezolvarea problemelor și abilități de luare a deciziilor studenților, făcându-i să-și modeleze cariera viitoare, sensibilizarea cu privire la egalitatea de gen și dezvoltarea abilităților profesionale ale cadrelor didactice”, a declarat Carmen Maria Hemen, directorul adjunct al liceului.

Din grupul ţintă fac parte elevi, profesori, părinți, alți angajați ai liceului şi reprezentanţi ai comunității locale. Activităţile vor avea un corespondent pe platforma eTwinning şi vor îmbunătăți colaborarea europeană, înțelegerea și respectarea culturilor. Cursanţii și profesorii vor avea posibilitatea de a observa, înțelege și compara metodele de predare din Europa.

Acest parteneriat va contribui la dezvoltarea fiecărei școli pe termen lung

Parteneriatul nostru cu mai multe școli din străinătate prin platforma eTwinning ne va ajuta să ne împărtășim experiențele, activitățile și rezultatele și să le difuzăm în grupuri mai largi de oameni. În același timp, profesorii vor câștiga o mulțime de idei pentru a le adapta la lecțiile lor. Ei vor avea șansa de a colabora cu alți colegi și își vor împărtăși bunele practici. Limba de comunicare și de lucru a proiectului nostru va fi engleza.”, a spus directorul adjunct al liceului.

„De asemenea, vom folosi instrumentul Youthpass pentru a stimula reflecția participanților asupra procesului de învățare. Avem câteva rezultate tangibile și intangibile, cum ar fi interviuri cu grupul țintă și profesori în cadrul întâlnirilor, cercetări educaționale, rezultate și prototipuri inovatoare, activități didactice și artistice realizate de parteneri, cărți electronice și videoclipuri ale elevilor în timpul atelierului de proiect, modele create / producerea de studenți și certificate de participare și documente europass. Proiectul nostru va contribui la utilizarea activităților STEAM în timpul lecțiilor la școli și la eficacitatea educației nu numai în școlile partenere, ci și în cele locale și naționale”, a mai spus Carmen Maria Hemen.

Potrivit oficialului, acest parteneriat va contribui la dezvoltarea fiecărei școli pe termen lung prin: creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea activităților creative și plăcute în cadrul lecțiilor; realizarea de noi practici în arena media digitală; prezentarea regulilor de e-siguranță și dezvoltarea alfabetizării digitale; consolidarea profesiei didactice prin diferite oportunități reciproce; îmbunătățirea dimensiunii europene în rândul participanților; pregătirea elevilor pentru o economie și o viață smart; construirea încrederii în sine prin cunoașterea limbii engleze.

Deja ai votat!