Astăzi – Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei

În fiecare an, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. De 379 de ani moaștele Sfintei Parascheva se găsesc la Iași, în Catedrala Mitropolitană, fiind izvor de bine­cu­vân­ta­re și însă­nă­to­șire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlo­ci­toa­re către Dum­ne­zeu.

Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit în prima jumătate a veacului al XI-lea. Ea s-a născut în Epivata, în apropiere de Cons­tan­­ti­nopol. Pă­rinții ei au crescut-o în frica de Dum­nezeu, în­dem­nând-o spre fapte bune, post, rugăciune şi milostenie. Când avea zece ani a auzit citindu-se, la Sfân­ta Li­turghie, cuvântul Evangheliei: „Ori­ci­ne vo­ieș­te să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie”. Chemarea Mântui­to­ru­lui a sădit în inima ei dorul de desăvârșire şi şi-a dat toate hainele săracilor. Același lucru l-a fă­cut și în alte împrejurări, fără să țină seama de mustrările părinților.

Moștenind o mare avere de la părinți, Parascheva a dă­ruit săracilor partea ce i se cuvenea de moș­te­ni­re. A ajuns în Con­stanti­nopol, unde a ascultat cuvinte de în­­vă­țătură de la călugări și călugărițe cu aleasă viață duhovnicească. Apoi, cinci ani a rămas la Mănăstirea Maicii Domnului din Hera­cleea. De aici a plecat spre Țara Sfântă, în do­rința de a-și petrece restul vieții în locurile bine­­cuvântate de viața pă­mân­tească a Mân­tui­­to­rului Iisus Hristos și a Sfin­ților Apostoli. După ce a văzut Ierusalimul, s-a stabilit într-o mă­­năstire de călugărițe în pustiul Iordanului.

Când avea 25 de ani, un înger i-a spus, în vis, într-o noapte, să revină în locurile părintești, acolo de unde a plecat la Domnul. A fost îngropată ca o străină, dar Dumnezeu a descoperit în chip mi­nu­nat cine era acea străină. Trupul său a fost descoperit după un timp „neputrezit şi plin de mireasmă”. Unui creştin i s-a arătat în vis o împărăteasă stând pe un scaun luminat şi înconjurată de îngeri. Unul dintre îngeri l-a luat de mână, l-a ridicat și i-a zis: „Gheorghe, pen­tru ce n-ați so­cotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că Dumnezeu a iubit frumu­sețea ei și a vrut să o pro­slăvească pe pământ?”. Iar îm­pă­răteasa pe care o văzuse în vis, Cuvioasa Parascheva, i-a poruncit să ia degrabă trupul ei și să-l așeze la loc de cinste.

În urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaşte, aveau loc vindecări. În semn de cinstire, credincioșii creștini din Epivata au zidit o bi­serică chiar pe locul în care au trăit părinții ei și unde ea văzuse lumina zilei.

După ce au stat în Biserica Sfinții Apos­toli din Epivata vreme de vreo două sute de ani, săvârșindu-se multe semne și minuni în jurul lor, din cauza eve­nimentelor politice care au adus mul­tă durere în țările balcanice, cinsti­tele moaște ale Sfintei Parascheva au fost ­mutate în mai multe locuri, fiind ali­nare tuturor celor care o cinstesc și o cheamă în rugăciune să mijlocească la Atot­milostivul Dumnezeu.

Credincioşii ortodocşi au mare evlavie la Sfânta Cuvioasa Parascheva.

Deja ai votat!