Sebastian Tocariu – „Cererile pentru ajutoarele la încălzire sunt în curs de procesare la primării”

Pe 15 octombrie, s-a încheiat o etapă importantă a procedurii vizând acordarea ajutoarelor la încălzire. Astfel, până la jumătatea acestei luni, familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislație au depus, individual sau prin asociaţiile de proprietari, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului pentru a primi ajutor la încălzire.

Potrivit conducerii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, până pe 15 noiembrie, primăriile vor emite şi comunica titularilor dispozițiile de acordare sau de respingere a dreptului la ajutor. Tot până la 15 noiembrie, primăriile transmit centralizatoarele către furnizori, asociații de proprietari şi AJPIS.

AJPIS Botoșani nu deține până la această dată informații cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2020 – 2021 întrucât cererile sunt în curs de procesare la primării”, a declarat Sebastian Tocariu, director executiv al AJPIS.

Condiţii pentru acordarea ajutorului

Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 750 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile următoare: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 de metri pătraţi în zona urbană şi 2000 de metri pătraţi în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

Veniturile se dovedesc cu: adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, talon de şomaj, talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii, talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii, adeverinţă eliberată de Casa de Pensii din care să reiasă dacă solicitantul de ajutor de încălzire figurează cu dosar.

Peste 7000 de familii au primit ajutoare la încălzire în sezonul rece trecut

Sebastian Tocaru a precizat că, în sezonul rece 2019 – 2020, în județul Botoșani au beneficiat de ajutoare pentru încălzire un număr de 7.167 de persoane și familii. În rândul beneficiarilor s-au aflat 5.639 de familii care au primit ajutoare pentru lemne, 856 de clienţi ai Modern Calor, 629 de familii sau persoane singure care au centrală pe gaz şi 43 de persane singure sau familii care îşi asigură confortul termic în locuinţe cu aparate racordate la reţeaua electrică.

Deja ai votat!