Candidaturi semnate electronic, respinse de BEJ

Candidaturile pentru Camera Deputaților și pentru Senatul României depuse de un partid la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţean (BECJ) Botoşani pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie au fost respinse pentru că erau semnate electronic de către președintele formațiunii și nu olograf așa cum prevede legea electorală.

Într-un comunicat al BECJ se precizează că hotărârea de respingere a candidaturilor Partidului Noua România a fost adoptată cu unanimitate de voturi și este motivată prin faptul că „listele de candidaţi depuse de Partidul Noua Românie, pe suport hârtie, nu conţin semnătura olografă a reprezentantului formaţiunii politice în cauză, ci doar menţiunea semnate digital de Popescu Sebastian Constantin”.

În aceste condiţii, membrii BECJ au constatat că „nu se poate verifica realitatea semnăturii electronice aplicată pe cele două liste de candidaturi pentru Camera Deputaţilor şi Senat depuse de Partidul Noua Românie” şi, ţinând cont de Hotărârea 12/2020 a Autorităţii Electorale Permanente, care prevede că propunerile de candidaturi depuse la birourile electorale de circumscripţie trebuie să conţină cu semnătură olografă executată de reprezentantul formaţiunii politice, dosarele au fost respinse.

Reprezenntanții PNR pot contesta decizia BECJ la Tribunalul Botoșani.

Deja ai votat!