Recomandări ministeriale pentru organizarea orelor online

Ministerul Educaţiei a transmis în teritoriu recomandări privind organizarea activităţii didactice online, în condiţii de securitate.

Astfel, pentru organizarea eficientă a procesului educativ, ministerul recomandă utilizarea cu precădere a soluţiilor tehnice puse la dispoziţie în mod gratuit de companiile Google şi Microsoft, G Suite for Education, respectiv Microsoft 365 A1, platforme care, folosite în cadru instituţional, asigură respectarea legislaţiei privind protejarea datelor cu caracter personal.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor didactice în sistem online (sincron, asincron şi mixt), se recomandă: utilizarea unei singure platforme pentru a nu perturba concentrarea elevilor; alternarea predării sincrone cu cea asincronă, astfel încât un elev să nu fie nevoit să petreacă foarte mult timp conectat în faţa dispozitivelor; comunicarea în avans către elevi a modalităţii în care se vor desfăşura orele, a informaţiilor tehnice necesare conectării şi accesării lecţiilor, precum şi pentru respectarea pauzelor; adaptarea modalităţilor de predare la funcţionalităţile şi posibilităţile tehnice pe care le au la dispoziţie cadrele didactice.

Reprezentanţii ministerului au arătat că este importantă învăţarea  sincronă deoarece este similară cu învăţarea în timp real.

Ca o măsură suplimentară, pentru protejarea dreptului la imagine, atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor, ministerul a stabilit şi o declaraţie angajament, ce urmează a fi asumată de cadre didactice, elevi şi părinţi. Practic, prin această declaraţie, atât elevii, părinţii, cât şi cadrele didactice se obligă să nu înregistreze activităţile didactice şi să nu le multiplice, fără acordul cadrului didactic, respectiv acordul părinţilor şi elevilor.

Acest document vine în completarea prevederilor metodologiei privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

La această dată, în judeţul Botoşani sunt 89 de şcoli unde activitatea didactică se desfăşoară exclusiv online.

Deja ai votat!