Procedurile ARACIP au fost substanțial simplificate

0

Unităţile de învăţământ botoşănene, asemenea unităţilor similare din ţară, vor avea o activitate simplificată în ceea ce priveşte raportul cu Asociaţiei Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniveristar (ARACIP). Astfel, unităţile liceale vor putea mai uşor să înfiinţeze un nou profil, iar cadrele didactice nu vor mai fi nevoite să întocmească rapoarte însumând sute sau mii de pagini.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au anunţat că a fost îndeplinită o nouă măsură din procesul pentru debirocratizarea activității din unitățile de învățământ preuniversitar. Procedurile operaționale ale ARACIP au fost simplificate. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării a validat propunerile ARACIP în privința noilor standarde naționale de evaluare internă și externă, precum și ale Metodologiei de evaluare externă, acestea urmând a fi aprobate prin hotărâri de guvern în perioada următoare.

Modificările operate au urmărit câteva principii. Mai întâi, simplificarea, adică reducerea cerințelor pentru autorizare sau acreditare. În acest caz, reducerea este substanțială: 77% pentru acreditare, 76% pentru evaluare periodică și 57% pentru autorizarea de funcționare provizorie. Mai exact, de la 1.095 de cerințe existente am ajuns la 265. Celălalt principiu urmărit a fost debirocratizarea, măsură asumată încă de la preluarea mandatului meu. Prin urmare, 95% dintre documentele care vor fi solicitate pentru acreditare sau autorizare sunt documente manageriale, documente care nu vor mai viza activitatea cadrelor didactice”, a declarat ministrul Monica Anisie.

Un alt principiu care a stat la baza acestui demers a fost digitalizarea

În prezent, întregul proces de evaluare externă se poate face online. În tot acest demers s-a ținut cont și de clarificarea și unificarea cerințelor și a elementelor metodologice. Potrivit conducerii Ministerului Educaţiei, prin clarificarea atribuțiilor și prin eliminarea suprapunerilor de activitate între ARACIP și inspectoratele școlare, acestea din urmă vor prelua în totalitate controlul administrativ al funcționării unităților de învățământ. În acest sens, va fi revizuit și Regulamentul de inspecție școlară, în vederea corelării obiectivelor inspecției cu rezultatele evaluării externe a calității.

Deja ai votat!