CJ și-a stabilit comisiile de lucru (video)

Consiliul Județean (CJ) Botoșani are de miercuri componența completă. În ședința în care au depus jurământul și cei șapte supleanți, s-a votat și hotărârea de constituire a comisiilor de specialitate. Acestea vor păstra structura din vechiul CJ. Prima care s-a reunit a fost Comisia pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene. Ea este alcătuită din nouă membri. Cinci de la PSD, Cristina Breşug, Andron Țîmpău, Alexandra Huțu, Constantin-Cristian Nistor și Dorin Birta, trei de la PNL, Gabriel-Augustin Alecsandru, Liviu Hrimiuc și Ionuț Gireadă, cărora li se adaugă Gheorghe Nazare, ca reprezentant ALDE.

Comisiile se vor întruni în viitorul apropiat pentru a-și alege conducerile

Celelalte trei comisii, urmează să se întrunească în viitorul apropiat pentru a-și alege conducerile, dar, mai mult ca sigur, acestea vor avea președinți și secretari tot de la PSD, social-democrații și aliații lor de la Pro România și ALDE având majoritate.

Comisia pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură este alcătuită din: Constantin-Neculai Pătrăuceanu, Cristina Breşug, Constantin-Dan Deleanu, Cristina-Andreea Andrei și Grosu-Cristian Pintilei (toți de la PSD), Viorel Iliuță, Agnes-Mihaela Holcă și Sorin Cornilă (PNL) și Floarea Marocico (ALDE)

Din Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism fac parte: Dorin Birta, Constantin-Cristian Nistor, Cătălin-Cristian Olaru, Gabriel Galan și Mioara-Paula Jurgiu (toți de la PSD), Lazăr-Claudiu Vrajotis, Lucian-Dinu Aroșoaie și Valerian Andrieș (PNL) și Mihaela Hrițcu-Lafontain (Pro România).

Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement este singura în care social-democrații au doar patru membri: Constantin-Neculai Pătrăuceanu, Elena-Ramona Guraliuc, Galia Hrimiuc și Sergiu Marian. Acestora li se adaugă trei liberali, Radu Malancea, Rodica Abăcioaei și Mariana-Mirela Saucă, Corneliu-Bogdan Dăscălescu de la ALDE și Doru-Costel Gavrilaș de la Pro România.

Astfel, se poate observa că patru social-democrați, Cristina Breşug, Dorin Birta, Constantin-Cristian Nistor și Constantin-Neculai Pătrăuceanu, fac parte din câte două comisii.

Deja ai votat!