Istorii vechi din Botoșani – Sate din ocol ajunse proprietate particulară (Băiceni II)

0

Cum ajunsese acea parte din Băiceni în stăpânirea marelui vornic Miclescu ne arată un act din 20 februarie 1721, în care e înfăţişată şi disputa pentru acel loc dintre vel vornic şi un nepot al vel medelnicerului Ionaşco Isăcescul. La acea dată, în faţa lui Mihai Racoviţă voievod vin Gheorghe medelnicerul, nepot al lui Ionaşco Isăcescu biv vel medelnicer şi biv vel vornicul Gavril Miclescu, judecându-se pentru jumătate din moşia Tulbureni şi a treia parte din Băiceni, din ocolul Botoşanilor.

Gheorghe medelnicer aduce un zapis din 5 septembrie 1670, de la Alexandra stolniceasa, sora răposatului Iorga postelnic, în care se arată cum aceasta s-a tocmit cu Dumitraşco pitarul, feciorul stolnicului Nacu, pentru jumătate din satul Oncani, jumătate din Tulbureni şi a treia parte din Băiceni. Toate acestea sunt date de Alexandra stolniceasa pitarului Dumitraşco, pentru 150 de lei bani gata. Tot Gheorghe medelnicer mai arată un zapis de la Stroici (Stroe) spătar, fiul lui Dumitraşco spătarul, datat greşit la veleat 7127, prin care Stroici pune zălog la Ionaşco Isăcescul acea a treia parte a Băicenilor, în schimbul sumei de 20 de lei.

La rândul său, biv vel vornicul Gavril Miclescu arată alt zapis, de la aceeaşi Alexandra stolniceasa şi de la fiul său, Toader vornicul, din 5 august 1673, pentru părţi de ocină din Tulbureni şi din Băiceni, cumpărate de pitarul Dumitraşco Nacu pentru 60 de lei, acele părţi fiindu-i mai de mult cumpărătură fratelui Iorgăi. Având moşie acolo şi vel logofătul Vasile Ceaurul, de la jupâneasa sa Maria, mama vornicului Gavril (Maria fusese măritată înainte cu spătarul Grigore Miclescu, avându-i ca fii pe Gavril – viitorul mare vornic –  şi Vasile Miclescu), în virtutea dreptului de protimisis „fiind ei moşinaşi mai vechi”, aceştia nu au vrut să ia alţii locul şi i-au întors pitarului acei 60 de lei şi cu ce le-a mai rămas din cât a fost tocmeala au dat lui Toader vornicul, fiul Alexandrei stolniceasa.

Domnul dă rămas pe Stroici spătarul pentru acea a treia parte din Băiceni ce a pus-o zălog la Ionaşco Isăcescul, pentru că tatăl său, pitarul Dumitraşco, îşi primise banii înapoi de la Maria, mama vornicului Gavril. Prin urmare, Mihai Racoviţă voievod îi întăreşte biv vel vornicului Miclescu a treia parte din Băiceni şi jumătate din Tulbureni, iar lui Gheorghe medelnicer, care e dat rămas de toată legea, jumătate din moşia Oncanilor. La 19 iunie 1721, mai mulţi boieri hotarnici de prin părţile Botoşanilor, printre care Constantin Zbiera, Sandu Albotă, Pătraşcu Başotă (Zosin) şi Gheorghiţă Gorovei dau mărturie pentru cercetarea ce au făcut-o, din poruncă domnească, la alegerea hotarelor moşiei Băiceni, a lui Gavril Miclescu, de către megieşi, printre aceşti megieşi fiind amintiţi fraţii Vasilie postelnicul şi Gheorghe medelnicerul, nepoţii Isăcescului.

Prof. dr. Daniel BOTEZATU

 

Deja ai votat!
se încarcă...