Restricții privind circulația din cauza pandemiei (video)

De astăzi intră în vigoare interdicțiile ce vizează deplasarea persoanelor. „În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de șase persoane care nu aparțin aceleiaşi familii, precum și formarea unor astfel de grupuri”, se arată în horârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), care preia prevederile Ordonanței de Urgență.

De asemenea, în toate localităţile se interzice circulația persoanelor în afara locuințelor în intervalul 23:00 – 5:00, cu următoarele excepții motivate de deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; deplasări în afara localităţilor a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. Aceasta trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

 

Deja ai votat!