Final de inspecţie tematică în privinţa orelor online

În echipa IŞJ au fost decise schimbări la două luni de la debutul anului şcolar 2021- 2022

În perioada 14-18 decembrie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a efectuat o inspecție tematică în toate școlile botoșănene.

Potrivit celor precizate de ana Maria Loghin, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul IŞJ, tematica de control a vizat organizarea unităților de învățământ, în contextul pandemiei, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de IŞJ, cu privire la coordonarea și monitorizarea, prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a curriculumului și a modalităților de evaluare, cu scop de orientare și optimizare a învățării.

Obiectivele controlului au fost următoarele: verificarea notării ritmice a elevilor și consemnarea notelor/calificativelor în cataloage; organizarea ședințelor cu părinții, conform programărilor, în regim exclusiv online; verificarea planurilor remediale pentru elevii aflați în situație de corigență la momentul controlului; informarea părinților/reprezentanților legali cu privire la situaţia şcolară, comportamentul elevilor, frecvenţa acestora la ore sau în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate, situaţii de corigenţă, sancţionări disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare”, a declarat Ana Maria Loghin.

Şedinţe cu părinţii organizare online

Astfel, în urma verificărilor, inspectorii școlari au constatat că notarea ritmică este asigurată, ședințele cu părinții au fost organizate, conform planificărilor, în procent de peste 99%, iar modul de organizare al ședințelor a fost exclusiv online în 97% dintre unitățile de învățământ. De asemenea, s-a constatat că există suficiente note/calificative consemnate în toate unitățile de învățământ din județ, iar situațiile școlare ale elevilor au fost comunicate părinților/reprezentanților legali în 93% dintre școli.

La nivelul județului Botoșani există cel puțin un elev în situație de corigență

La momentul controlului, s-a constatat că în aproximativ 50% dintre unitățile școlare de la nivelul județului Botoșani există cel puțin un elev în situație de corigență. În 93% dintre şcoli, pentru aceşti elevi au fost stabilite planuri remediale de intervenție.

„Recomandările inspectorilor școlari au vizat, mai ales, respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, a Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului și menținerea comunicării cu familiile elevilor, în așa fel încât învățarea să se realizeze în condiții optime”, a concluzionat Ana Maria Loghin.

Deja ai votat!