Cinci comunităţi botoşănene au fost incluse într-un proiect de combatere a sărăciei

Cinci comunităţi din judeţ, respectiv Manoleasa, Mileanca, Răuseni, Stăuceni şi Ştefăneşti, au fost incluse în proiectul naţional „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare integrate în comunități rurale și mic urbane cu tip de marginalizare peste medie și severă.

Proiectul susține acordarea unor servicii comunitare integrate, prin management de caz și abordare interdisciplinară (socială, medicală, educațională), implicând instituții și specialiști din comunitatea locală și județeană.

Alina Robu, directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) a declarat că, în cadrul acestui proiect, au fost angajaţi cinci consilieri şcolari şi cinci mediatori şcolari.

Activitatea lor se desfăşoară preponderent în teren, împreună cu asistentul medical comunitar şi asistentul social. Deci se pleacă de la nevoia identificată în teren, pentru copii, tineri fără loc de muncă, vârstnici în nevoie şi se abordează fiecare caz din cele trei perspective, educaţional, medical şi socială şi avem câteva cazuri soluţionate, persoane în situaţii de risc, violenţă domestică sau s-a obţinut eliberarea unui certificat de încadrare în grad de handicap sau internarea în unele cămine. Pentru tineri s-au organizat întâlniri cu AJOFM-ul, în diferite proiecte, pentru identificarea unor locuri de muncă sau cursuri pe reconversie profesională sau recalificare pentru a-şi găsi un loc de muncă. Pentru copii în perioada asta cel mai important este transferul de resurse educaţionale dinspre şcoală spre familii. E un plus pe care nu îl regăsim în celelalte UAT-uri, doar în cele cinci comunităţi în care avem consilieri şi mediatori”, a precizat directorul CJRAE.

Proiectul va fi extins în toate comunităţile

Alina Robu a explicat că se doreşte modificarea legii asistenţei sociale pentru a se asigura cadrul legislativ care să asigure constituirea de echipe comunitare integrate în toate comunităţile. „Despre echipele acestea comunitare integrate vom auzi mai multe în viitor. În momentul în care se va finaliza acest proiect se doreşte scrierea unor ghiduri cu exemple de bune practici. Prin modificarea legii, UAT-urile vor angaja mediator sau consilier şcolar şi asistent medical comunitar sau să îi vor menţine pe cei angajaţi în proiect”, a explicat Alina Robu.

Totodată, primăriile vor trebui să-şi acrediteze serviciu de asistenţă socială.

Deja ai votat!