DGASPC caută botoşăneni care să lucreze ca asistenţi maternali

0

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) va angaja în acest an 25 de asistenţi maternali.

În urmă cu doi ani, DGASPC a încheiat acordul de parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în vederea implementării proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. Proiectul are drept obiectiv reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali şi se derulează pe o perioadă de 120 luni, până la sfârşitul anului 2023.

Scopul proiectului este: Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem.

La nivelul judeţului Botoşani reţeaua de asistență maternală va fi extinsă până la sfârşitul anului 2023 cu 155 de persoane şi 375 de asistenți maternali din sistem vor beneficia și de formare profesională continuă.

DGASPC Botoşani trebuie să angajeze în cadrul proiectului 155 de asistenţi maternali. Astfel, pe lângă cei 80 de asistenţi maternali deja angajaţi, vor fi angajaţi câte 25 în următorii trei ani.

80 de asistenţi maternali au fost angajaţi până la această dată

În perioada decembrie 2019 – noiembrie 2020, 68 de persoane au fost atestate ca asistenți maternali profesioniști. La data de 27 noiembrie 2020 erau angajaţi în cadrul acestui proiect 80 de asistenți maternali profesioniști, care au în plasament 145 de copii (din care 16 copii cu grad de handicap).

Pot fi atestate ca și asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

– au domiciliul pe raza județului Botoșani;

– au capacitate deplină de exercițiu ;

–  studii medii absolvite sau studii generale;

– prin comportamentul lor în societate, starea sănătății şi profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi ;

– au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;

– solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

– au acceptul întregii familii cu care locuiește, de a primi şi ocroti 2 copii în casa lor;

– au urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

– persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

– părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

– persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Botoşănenii care doresc să devină asistenţi maternali sunt aşteptaţi la sediul DGASPC.

Deja ai votat!
se încarcă...