Poliţiştii din Penitenciarul Botoşani se pregătesc de proteste

0

SindicatulNovo Legis din Penitenciarul Botoșani va fi prezent la protestele organizate de Federația Polițiștilor de Penitenciare cât și la actiunile pregătite de Confederația Cartel ALFA.

Pe data de 19.01.2021 aceştia vot fi prezenți în fața Prefecturii alături de toți partenerii acestora din Cartel ALFA. În aceeași zi Confederația Cartel Alfa va picheta sediile partidelor care au format coaliția de guvernare.

Federatia Politistilor de Penitenciare si-a stabilit o lista de revendicari pentru care va recurge la toate formele legale prin care sa-si poata indeplini revendicarile stabilite.

Revendicarile Federatiei Politistilor de Penitenciare, stabilite atat cu partenerii sindicali din administratia penitenciarelor, cat si cu partenerii sindical din cadrul CNS Cartel Alfa sunt:

  • Aplicarea Legii nr. 153/2017. La sfârșitul anului 2020, Guvernul României a adoptat OUG nr. 226/26.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care stabilește că, pentru anul 2021, salariul personalului din penitenciare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții.
  • Acordarea titlului de specialist de clasă. Conform art. 28 din Anexa nr. 6 a Legii nr. 153/2017, pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a misiunilor specifice sistemului penitenciar polițiștilor de penitenciare și personalului civil li se poate acorda titlul de specialist de clasă. Specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlului de specialist de clasă, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile și standardele de performanță se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
  • Actualizarea pensiilor militare de stat. Prin Ordonanța de Urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a hotărât neactualizarea cu rata medie anuală a inflaţiei a pensiilor militare de stat prevăzute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Actualizarea normei de hrană. Prin art. 37, alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 113/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene norma de hrană s-a menținut la valoarea lunii decembrie 2018, în ciuda faptului că prin ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M.S. 78/15.04.2020 pentru stabilirea valorii financiare a normelor de hrană care se aplică pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, norma de hrană alocată polițiștilor de penitenciare s-a majorat cu 2 lei/zi.
  • Actualizarea normei de echipare. Ca în cazul normei de hrană, norma de echipare este menținută la valoarea lunii decembrie 2018 din cauza prevederilor OUG nr. 113/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, chiar dacă aceasta a fost actualizată prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 604/21.11.2019 privind stabilirea evivalentului valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament pentru polițiștii de penitenciare din sistemul administrației penitenciare.
  • Aplicarea Deciziei nr. 51/2019 a ICCJ. În cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor s-a constituit un grup de lucru în vederea punerii în aplicare a Deciziei nr. 51/2019 a privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 947/110/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
  • Plata muncii suplimentare. Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat că în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 8 şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art.13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 şi art. IV alin. (1) şi (6) din Legea nr. 79/2018, este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiaşi funcţionari peste programul normal de lucru, doar pentru orele efectiv lucrate ce depăşesc durata normală a timpului de lucru potrivit art. 112 din Codul Muncii.
  • Plata sporurilor pe perioada concediilor. În sistemul penitenciar, există sentințe judecătorești care obligă angajatorii să includă sporurile pentru condiții vătămătoare și pentru condiții grele de muncă în indemnizația de concediu a angajaților. Ministerul Justiției stabilește indemnizația de concediu a polițiștilor de penitenciare din cadrul instituției prin raportarea salariului brut la numărul de zile lucrătoare din luna în care se efectuează concediul de odihnă, înmulțit cu numărul zilelor de concediu de odihnă solicitate a fi efectuate, din care se scad contribuțiile obligatorii la fondurile de asigurări sociale și impozitul corespunzător care se virează la bugetul de stat.
Razvan Chilarasu

“Ieșim pentru o salarizare decentă și echitabilă de mult așteptată, întrucât an de an drepturile noastre sunt eradicate sau înghețate prin fel și fel de OUG-uri adoptate “noaptea ca hoții”. Avem o lege-cadru din 2017, care a fost aplicată doar pentru anumite familii ocupaționale. Nu avem nicio problemă cu cei cărora le-a fost aplicat acest drept din legea 153/2017, însă dorim să fie o echitate, respectându-se legea cadru și pentru noi cei din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Se plâng că nu sunt fonduri însă s -au găsit banii pentru spor covid 30% pentru toți angajații Prefecturii în condițiile în care personalul din penitenciar sunt expuși, zi de zi, în misiunile de escortare a deținuților la spitale” , a precizat Răzvan Chilaraşu, președintele Sindicatului Novo Legis.

Deja ai votat!
se încarcă...