Protocol AJPIS – DSP vizând plata indemnizaţiei de hrană pentru persoanele diagnosticate cu tuberculoză

Începând cu acest an, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) se vor plăti indemnizaţiile lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu.

Aceste plăți se vor efectua în temeiul Hotărârii de Guvern privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu TBC, tratate în ambulatoriu și al Ordinului pentru aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză în ambulatoriu”, a declarat Sebastian Tocariu, directorul AJPIS.

Potrivit oficialului, plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere însoţită de copia actului de identitate al persoanei diagnosticate cu tuberculoză. Cererea se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul are domiciliul. Cererile se transmit de către dispensarul de pneumoftiziologie, Direcţiei de Sănătate Publică, instituţie care le centralizează şi le transmite spre plată AJPIS.

În vederea derulării acestor activități  AJPIS Botoșani  a încheiat un protocol de colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Botoșani”, a concluzionat Sebastian Tocariu.

Indemnizaţia de hrană este de 16 lei pe zi

Conform Hotărârii de Guvern privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu TBC tratate în ambulatoriu, acest cuantum se stabilește pe baza nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective prevăzute în anexa la Hotărârea de Guvern privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, corespunzător categoriei de bolnavi TBC. Acest cuantum este de 16 lei pe zi pentru pacienții adulți și de 15 lei pe zi pentru pacienții copii.

Prin această măsură se urmărește motivarea pacientului pentru respectarea tratamentului complet, până la vindecare.

Deja ai votat!