IŞJ a aprobat lista cu posturile vacante pentru anul şcolar viitor

dav

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean a publicat lista cu posturile didactice vacante pentru anul şcolar 2021- 2022. Gabriel Hârtie, inspector şcolar general, a declarat că lista cu posturile a fost aprobată joi de Consiliul de Administraţie al IŞJ şi poate fi consultată pe site-ul instituţiei, dar şi la avizier. Astfel, pentru anul şcolar viitor sunt 1.788 de posturi vacante, 718 în mediul urban şi 1070 în mediul rural.

O primă etapă din calendarul de mobilitate a personalului didactic a fost completarea normei didactice pentru cadrele care nu mai aveau catedra completă, respectiv 18 ore.

Cei care doresc să se titularizeze în învăţământ au la dispoziţie doar 58 de posturi, 48 în şcolile din oraşe şi zece în unităţile de învăţământ din mediul rural. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată sunt 1.730 de posturi, 451 complete (189 în mediul rural şi 262 în rural) şi 1.279 incomplete (481 în urban şi 798 în rural).

12 cadre intră în restrângere de activitate

Scăderea populaţiei şcolare se reflectă şi în numărul de posturi. „De la an la an populaţia şcolară scade cu aproximativ o mie de copii. Automat sunt clase mai puţine şi avem colegi care intră în restrângere de activitate”, a declarat Gabriel Hârtie.

Datele centralizate arată că 12 cadre didactice sunt afectate de restrângere, după cum urmează: profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială – 3, învăţător – 2, maistru instructor confecţii textile – 2. În această categorie intră şi câte un cadru care predă mecanică, filozofie, limba şi literatura română, alimentaţie publică, turism.

Cadrele afectate de restrângere sunt titulare, astfel, chiar dacă din toamnă nu vor mai avea post în şcoala unde lucrează în prezent, vor primi post în altă unitate de învăţământ. „Îi rugăm pe colegii noştri să nu intre în panică pentru că avem soluţii pentru fiecare dintre ei”, a concluzionat Gabriel Hârtie.

Deja ai votat!