Tribunalul Botoșani reacționează la declarațiile Ralucăi Turcan privind sporurile magistraților

Reacții dure din partea instanțelor de judecată după declarațiile Ralucăi Turcan privind sporurile din justiție. După ce ministrul Muncii a afirmat că „în justiție nivelul sporurilor reprezintă 85% din drepturile salariale încasate”, conducerea Tribunalului Botoșani a venit cu o serie de precizări prin care a arătat că informațiile ar fi total neadevărate.

„Conform art 25 din Legea – cadru 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice „Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pe fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz”, se arată într-un comunicat de presă emis de Tribunalul Botoșani.

Conducerea instanței a reacționat arătând că datele apărute în presă plecând de la declarațiile Ralucăi Turcan au fost eronate. „Tribunalul Botoșani, în calitate de ordonator terțiar de credite, pentru personalul propriu și cel al judecătorilor din raza sa teritorială, respectă întru totul această prevedere legală, suma sporurilor nedepășind nici pe total buget alocat drepturilor salariale, nici pe fiecare salariat în parte, procentul de 30% din suma drepturilor salariale de bază”, se arată în comunicatul Tribunalului Botoșani.

 

Deja ai votat!